Trains from

Thurgarton to Aberdovey

 1. Thurgarton
  Platform 1 estimated
  18:49
  Thurgarton
  Platform 1 estimated
  19:11
  Nottingham
  Platform 7A estimated
  21:10
  Nottingham
  Platform 4 estimated
  22:23
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  06:25
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:41
  Machynlleth
  08:52
  Machynlleth
  09:10
  Aberdovey
  Aberdovey
  3 changes
  Peak
 2. Thurgarton
  Platform 1 estimated
  22:53
  Thurgarton
  Platform 1 estimated
  23:16
  Nottingham
  Platform 6C estimated
  06:00
  Nottingham
  Platform 7A estimated
  07:25
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:24
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  11:13
  Aberdovey
  Aberdovey
  2 changes
  Peak
 3. Thurgarton
  07:55
  Thurgarton
  08:50
  Derby
  Platform 5 estimated
  09:11
  Derby
  Platform 4A estimated
  09:55
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  10:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:09
  Aberdovey
  Aberdovey
  2 changes
  Peak
 4. Thurgarton
  09:55
  Thurgarton
  10:50
  Derby
  Platform 5B estimated
  11:10
  Derby
  Platform 4A estimated
  11:55
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  12:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  15:14
  Aberdovey
  Aberdovey
  2 changes
  Off Peak
 5. Thurgarton
  11:55
  Thurgarton
  12:51
  Derby
  Platform 5 estimated
  13:10
  Derby
  Platform 4 estimated
  13:55
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  14:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  17:13
  Aberdovey
  Aberdovey
  2 changes
  Off Peak
 6. Thurgarton
  16:55
  Thurgarton
  17:51
  Derby
  Platform 5 estimated
  18:13
  Derby
  Platform 4A estimated
  18:57
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  19:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  20:19
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  20:32
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  21:43
  Machynlleth
  21:47
  Machynlleth
  22:05
  Aberdovey
  Aberdovey
  4 changes
  Off Peak
 7. Thurgarton
  18:11
  Thurgarton
  18:32
  Nottingham
  Platform 4A estimated
  18:41
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  19:55
  Birmingham New Street
  Platform 9M estimated
  20:25
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  23:02
  Machynlleth
  05:07
  Machynlleth
  05:25
  Aberdovey
  Aberdovey
  3 changes
  Peak
 8. Thurgarton
  19:38
  Thurgarton
  19:41
  Bleasby
  23:05
  Bleasby
  23:30
  Nottingham
  Platform 6C estimated
  06:00
  Nottingham
  Platform 7A estimated
  07:25
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:24
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  11:13
  Aberdovey
  Aberdovey
  3 changes
  Peak
 9. Thurgarton
  07:55
  Thurgarton
  08:50
  Derby
  Platform 5 estimated
  09:11
  Derby
  Platform 4A estimated
  09:55
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  10:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:09
  Aberdovey
  Aberdovey
  2 changes
  Peak
 10. Thurgarton
  09:55
  Thurgarton
  10:50
  Derby
  Platform 5B estimated
  11:10
  Derby
  Platform 4A estimated
  11:55
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  12:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  15:14
  Aberdovey
  Aberdovey
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Aberdovey to Thurgarton