Trains from

Saxilby to Alton

 1. on time
  Saxilby
  Platform 1
  06:51
  Saxilby
  Platform 1
  07:07
  Lincoln
  Platform 5 estimated
  07:30
  Lincoln
  Platform 3 estimated
  09:24
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  09:24
  London Kings Cross
  10:53
  London Waterloo
  10:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  12:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Saxilby
  Platform 2
  07:31
  Saxilby
  Platform 2
  07:56
  Retford
  Platform 3 estimated
  08:35
  Retford
  Platform 1 estimated
  10:01
  London Kings Cross
  10:01
  London Kings Cross
  11:00
  London Waterloo
  11:00
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  11:24
  Woking
  Platform 5
  11:30
  Woking
  Platform 5
  12:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Saxilby
  Platform 2
  07:31
  Saxilby
  Platform 2
  07:56
  Retford
  Platform 3 estimated
  08:35
  Retford
  Platform 1 estimated
  10:01
  London Kings Cross
  10:01
  London Kings Cross
  10:46
  Vauxhall
  10:46
  Vauxhall
  Platform 8
  10:50
  Clapham Junction
  Platform 11
  11:00
  Clapham Junction
  Platform 9
  12:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Saxilby
  Platform 2
  07:31
  Saxilby
  Platform 2
  07:56
  Retford
  Platform 3 estimated
  08:35
  Retford
  Platform 1 estimated
  10:01
  London Kings Cross
  10:01
  London Kings Cross
  11:23
  London Waterloo
  11:23
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  12:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Saxilby
  Platform 2
  08:32
  Saxilby
  Platform 2
  08:57
  Retford
  Platform 3 estimated
  09:39
  Retford
  Platform 1 estimated
  11:09
  London Kings Cross
  Platform 9 estimated
  11:09
  London Kings Cross
  12:23
  London Waterloo
  12:23
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  13:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Saxilby
  Platform 2
  08:32
  Saxilby
  Platform 2
  08:57
  Retford
  Platform 3 estimated
  09:39
  Retford
  Platform 1 estimated
  11:09
  London Kings Cross
  Platform 9 estimated
  11:09
  London Kings Cross
  11:54
  Vauxhall
  11:54
  Vauxhall
  Platform 8
  12:13
  Surbiton
  Platform 4
  12:41
  Surbiton
  Platform 3
  13:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Peak
 7. on time
  Saxilby
  Platform 2
  09:29
  Saxilby
  Platform 2
  09:56
  Retford
  Platform 3 estimated
  10:40
  Retford
  Platform 1 estimated
  12:22
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  12:22
  London Kings Cross
  13:23
  London Waterloo
  13:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Saxilby
  09:44
  Saxilby
  09:56
  Lincoln
  Platform 5 estimated
  10:16
  Lincoln
  Platform 4 estimated
  10:40
  Newark North Gate
  Platform 3 estimated
  10:55
  Newark North Gate
  Platform 2 estimated
  12:22
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  12:22
  London Kings Cross
  13:23
  London Waterloo
  13:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Saxilby
  Platform 2
  10:29
  Saxilby
  Platform 2
  10:56
  Retford
  Platform 3 estimated
  11:11
  Retford
  Platform 2 estimated
  11:25
  Doncaster
  Platform 4 estimated
  11:47
  Doncaster
  Platform 1 estimated
  13:31
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  13:31
  London Kings Cross
  14:30
  London Waterloo
  14:30
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  14:54
  Woking
  Platform 5
  15:00
  Woking
  Platform 5
  15:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  5 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Saxilby
  Platform 1
  11:04
  Saxilby
  Platform 1
  11:16
  Lincoln
  Platform 3B estimated
  11:35
  Lincoln
  Platform 4 estimated
  12:00
  Newark North Gate
  Platform 3 estimated
  12:18
  Newark North Gate
  Platform 2 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  14:53
  London Waterloo
  14:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Alton to Saxilby