Trains from

Pontefract Tanshelf to Alton

 1. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  06:46
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  07:08
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  07:53
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  09:58
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  09:58
  London Kings Cross
  10:53
  London Waterloo
  10:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  12:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 2
  06:54
  Pontefract Tanshelf
  Platform 2
  06:56
  Pontefract Monkhill
  Platform 2
  08:00
  Pontefract Monkhill
  Platform 2
  10:09
  London Kings Cross
  Platform 9 estimated
  10:09
  London Kings Cross
  11:23
  London Waterloo
  11:23
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  12:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  07:37
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  08:01
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  08:30
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  10:31
  London Kings Cross
  10:31
  London Kings Cross
  11:30
  London Waterloo
  11:30
  London Waterloo
  Platform 10 estimated
  11:54
  Woking
  Platform 5
  12:00
  Woking
  Platform 5
  12:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  07:37
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  08:01
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  08:30
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  10:31
  London Kings Cross
  10:31
  London Kings Cross
  11:53
  London Waterloo
  11:53
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  13:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  08:46
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  09:08
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  09:29
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  11:31
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  11:31
  London Kings Cross
  12:30
  London Waterloo
  12:30
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  12:54
  Woking
  Platform 5
  13:00
  Woking
  Platform 5
  13:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  08:46
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  09:08
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  09:29
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  11:31
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  11:31
  London Kings Cross
  12:53
  London Waterloo
  12:53
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:11
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  09:46
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  10:08
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  10:28
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  12:30
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  12:30
  London Kings Cross
  13:23
  London Waterloo
  13:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  10:46
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  11:08
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  11:28
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  13:31
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  13:31
  London Kings Cross
  14:30
  London Waterloo
  14:30
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  14:54
  Woking
  Platform 5
  15:00
  Woking
  Platform 5
  15:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 2
  11:02
  Pontefract Tanshelf
  Platform 2
  11:04
  Pontefract Monkhill
  Platform 2
  11:34
  Pontefract Monkhill
  Platform 2
  13:44
  London Kings Cross
  Platform 5a estimated
  13:44
  London Kings Cross
  14:53
  London Waterloo
  14:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  11:46
  Pontefract Tanshelf
  Platform 1
  12:08
  Wakefield Westgate
  Platform 2 estimated
  12:28
  Wakefield Westgate
  Platform 1 estimated
  14:31
  London Kings Cross
  14:31
  London Kings Cross
  15:25
  London Waterloo
  15:25
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  on time
  Alton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Alton to Pontefract Tanshelf