Trains from

Plumpton to Aberystwyth

 1. on time
  Plumpton
  Platform 1
  19:29
  Plumpton
  Platform 1
  20:30
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  20:30
  London Victoria
  21:43
  London Euston
  21:43
  London Euston
  23:46
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  00:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  01:00
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  06:25
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  08:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Plumpton
  Platform 1
  22:29
  Plumpton
  Platform 1
  23:30
  London Victoria
  Platform 18 estimated
  23:30
  London Victoria
  05:34
  London Euston
  05:34
  London Euston
  07:47
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  08:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  3 changes
  Peak
 3. Plumpton
  Platform 1 estimated
  05:20
  Plumpton
  Platform 1 estimated
  06:27
  London Victoria
  Platform 19 estimated
  06:27
  London Victoria
  07:23
  London Euston
  07:23
  London Euston
  08:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  09:10
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  10:21
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:29
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  12:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  4 changes
  Peak
 4. Plumpton
  05:54
  Plumpton
  06:07
  Haywards Heath
  Platform 4 estimated
  06:11
  Haywards Heath
  Platform 3 estimated
  06:40
  East Croydon
  Platform 2 estimated
  06:45
  East Croydon
  Platform 4 estimated
  07:03
  London Victoria
  Platform 18 estimated
  07:03
  London Victoria
  07:43
  London Euston
  07:43
  London Euston
  08:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  09:10
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  10:21
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:29
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  12:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  6 changes
  Peak
 5. Plumpton
  06:54
  Plumpton
  07:54
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  07:54
  London Victoria
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  10:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  3 changes
  Peak
 6. Plumpton
  08:25
  Plumpton
  09:26
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  09:26
  London Victoria
  10:23
  London Euston
  10:23
  London Euston
  12:10
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:43
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  3 changes
  Off Peak
 7. Plumpton
  10:29
  Plumpton
  11:29
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  11:29
  London Victoria
  12:23
  London Euston
  12:23
  London Euston
  13:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  14:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  17:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  3 changes
  Off Peak
 8. Plumpton
  12:29
  Plumpton
  13:29
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  13:29
  London Victoria
  14:23
  London Euston
  14:23
  London Euston
  15:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  16:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  3 changes
  Off Peak
 9. Plumpton
  13:29
  Plumpton
  14:29
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  14:29
  London Victoria
  15:23
  London Euston
  15:23
  London Euston
  16:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  17:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  18:20
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  18:31
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  20:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  4 changes
  Off Peak
 10. Plumpton
  14:29
  Plumpton
  15:29
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  15:29
  London Victoria
  16:23
  London Euston
  16:23
  London Euston
  17:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  18:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  21:20
  Aberystwyth
  Aberystwyth
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Aberystwyth to Plumpton