Trains from

Ockendon to Alexandria

 1. on time
  Ockendon
  Platform 2
  23:57
  Ockendon
  Platform 2
  00:02
  Upminster
  Platform 1
  00:09
  Upminster
  Platform 1
  00:42
  London Liverpool Street
  Platform 16
  00:42
  London Liverpool Street
  05:31
  London Euston
  05:31
  London Euston
  10:38
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  10:38
  Glasgow Central
  11:12
  Glasgow Queen Street
  11:12
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  11:56
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 2. Ockendon
  Platform 1 estimated
  05:54
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  06:25
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  06:25
  London Fenchurch Street
  07:30
  London Euston
  07:30
  London Euston
  11:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  11:59
  Glasgow Central
  12:44
  Glasgow Queen Street
  12:44
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  13:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Ockendon
  Platform 1 estimated
  06:56
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  07:29
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  07:29
  London Fenchurch Street
  08:30
  London Euston
  08:30
  London Euston
  12:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  12:59
  Glasgow Central
  13:42
  Glasgow Queen Street
  13:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  14:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 4. Ockendon
  Platform 1 estimated
  07:56
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  08:29
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  08:29
  London Fenchurch Street
  09:30
  London Euston
  09:30
  London Euston
  13:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  13:59
  Glasgow Central
  14:42
  Glasgow Queen Street
  14:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  15:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Ockendon
  Platform 1 estimated
  08:56
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  09:28
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  09:28
  London Fenchurch Street
  10:30
  London Euston
  10:30
  London Euston
  14:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:59
  Glasgow Central
  15:42
  Glasgow Queen Street
  15:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  16:25
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Ockendon
  Platform 1 estimated
  09:56
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  10:26
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  10:26
  London Fenchurch Street
  11:30
  London Euston
  11:30
  London Euston
  15:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  15:59
  Glasgow Central
  16:42
  Glasgow Queen Street
  16:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  17:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. Ockendon
  Platform 1 estimated
  10:55
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  11:24
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  11:24
  London Fenchurch Street
  12:30
  London Euston
  12:30
  London Euston
  16:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  16:59
  Glasgow Central
  17:42
  Glasgow Queen Street
  17:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  18:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Ockendon
  Platform 1 estimated
  11:55
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  12:24
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  12:24
  London Fenchurch Street
  13:30
  London Euston
  13:30
  London Euston
  17:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  17:59
  Glasgow Central
  18:42
  Glasgow Queen Street
  18:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  19:25
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. Ockendon
  Platform 1 estimated
  12:55
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  13:24
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  13:24
  London Fenchurch Street
  14:30
  London Euston
  14:30
  London Euston
  19:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  19:40
  Glasgow Central
  19:49
  Hyndland
  Platform 2 estimated
  19:52
  Hyndland
  Platform 2 estimated
  20:27
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Ockendon
  Platform 1 estimated
  13:54
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  14:24
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  14:24
  London Fenchurch Street
  15:30
  London Euston
  15:30
  London Euston
  19:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  20:01
  Glasgow Central
  20:40
  Glasgow Queen Street
  20:40
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  21:28
  Alexandria
  Alexandria
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Alexandria to Ockendon