Trains from

London Euston to Ballymote

 1. London Euston
  09:10
  London Euston
  12:50
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:05
  Dublin Connolly
  19:05
  Dublin Connolly
  21:48
  Ballymote
  Ballymote
  3 changes
  Peak
 2. London Euston
  19:10
  London Euston
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  10:43
  Ballymote
  Ballymote
  3 changes
  Peak
 3. London Euston
  20:10
  London Euston
  22:13
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  10:43
  Ballymote
  Ballymote
  4 changes
  Peak
 4. London Euston
  20:40
  London Euston
  22:10
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:23
  Crewe
  Platform 10 estimated
  22:48
  Chester
  Platform 1 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  10:43
  Ballymote
  Ballymote
  5 changes
  Peak
 5. on time
  London Euston
  23:30
  London Euston
  02:05
  Wolverhampton
  05:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  15:05
  Dublin Connolly
  15:05
  Dublin Connolly
  17:42
  Ballymote
  Ballymote
  4 changes
  Peak
 6. London Euston
  Platform 3 estimated
  09:10
  London Euston
  Platform 3 estimated
  12:50
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:05
  Dublin Connolly
  19:05
  Dublin Connolly
  21:48
  Ballymote
  Ballymote
  3 changes
  Peak
 7. London Euston
  Platform 18 estimated
  19:10
  London Euston
  Platform 18 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  10:43
  Ballymote
  Ballymote
  3 changes
  Peak
 8. London Euston
  Platform 12 estimated
  20:10
  London Euston
  Platform 12 estimated
  22:13
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  10:43
  Ballymote
  Ballymote
  4 changes
  Peak
 9. London Euston
  Platform 7 estimated
  20:40
  London Euston
  Platform 7 estimated
  22:10
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:23
  Crewe
  Platform 10 estimated
  22:48
  Chester
  Platform 1 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Connolly
  08:00
  Dublin Connolly
  10:43
  Ballymote
  Ballymote
  5 changes
  Peak
 10. London Euston
  Platform 14 estimated
  23:30
  London Euston
  Platform 14 estimated
  02:05
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  05:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  15:05
  Dublin Connolly
  15:05
  Dublin Connolly
  17:42
  Ballymote
  Ballymote
  4 changes
  Peak

Find journey information for Ballymote to London Euston