Trains from

Kenton to Aberdovey

 1. on time
  Kenton
  Platform 1
  22:39
  Kenton
  Platform 1
  23:14
  London Euston
  23:30
  London Euston
  01:38
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  06:25
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:41
  Machynlleth
  08:52
  Machynlleth
  09:10
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Kenton
  Platform 2
  23:08
  Kenton
  Platform 2
  23:11
  Harrow & Wealdstone
  Platform 1
  23:20
  Harrow & Wealdstone
  Platform 5
  00:16
  Milton Keynes Central
  Platform 3 estimated
  00:28
  Milton Keynes Central
  Platform 3 estimated
  01:38
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  06:25
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:41
  Machynlleth
  08:52
  Machynlleth
  09:10
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Kenton
  Platform 2
  23:15
  Kenton
  Platform 2
  23:18
  Harrow & Wealdstone
  Platform 1
  23:24
  Harrow & Wealdstone
  Platform 5
  23:32
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  23:41
  Watford Junction
  Platform 8 estimated
  00:22
  Milton Keynes Central
  Platform 3 estimated
  00:28
  Milton Keynes Central
  Platform 3 estimated
  01:38
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  06:25
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:41
  Machynlleth
  08:52
  Machynlleth
  09:10
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 4. on time
  Kenton
  Platform 2
  06:04
  Kenton
  Platform 2
  06:27
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  06:34
  Watford Junction
  Platform 6 estimated
  07:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  08:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:13
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. Kenton
  Platform 2 estimated
  08:04
  Kenton
  Platform 2 estimated
  08:27
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  08:37
  Watford Junction
  Platform 6 estimated
  09:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  10:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:09
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. Kenton
  Platform 2 estimated
  08:08
  Kenton
  Platform 2 estimated
  08:11
  Harrow & Wealdstone
  Platform 1 estimated
  08:21
  Harrow & Wealdstone
  Platform 5 estimated
  08:29
  Watford Junction
  Platform 8 estimated
  08:37
  Watford Junction
  Platform 6 estimated
  09:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  10:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:09
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Kenton
  Platform 2 estimated
  10:04
  Kenton
  Platform 2 estimated
  10:27
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  10:37
  Watford Junction
  Platform 6 estimated
  12:10
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:43
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:14
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Kenton
  Platform 2 estimated
  10:08
  Kenton
  Platform 2 estimated
  10:11
  Harrow & Wealdstone
  Platform 1 estimated
  10:19
  Harrow & Wealdstone
  Platform 5 estimated
  10:26
  Watford Junction
  Platform 8 estimated
  10:37
  Watford Junction
  Platform 6 estimated
  12:10
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:43
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:14
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Kenton
  Platform 2 estimated
  12:04
  Kenton
  Platform 2 estimated
  12:27
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  12:37
  Watford Junction
  Platform 6 estimated
  13:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  14:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  17:13
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Kenton
  Platform 2 estimated
  12:08
  Kenton
  Platform 2 estimated
  12:11
  Harrow & Wealdstone
  Platform 1 estimated
  12:19
  Harrow & Wealdstone
  Platform 5 estimated
  12:26
  Watford Junction
  Platform 8 estimated
  12:37
  Watford Junction
  Platform 6 estimated
  13:33
  Birmingham International
  Platform 3 estimated
  14:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  17:13
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Aberdovey to Kenton