Trains from

Ingatestone to Alton

 1. on time
  Ingatestone
  Platform 1
  11:02
  Ingatestone
  Platform 1
  11:22
  Stratford (London)
  Platform 9
  11:22
  Stratford (London)
  12:23
  London Waterloo
  12:23
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  13:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Ingatestone
  Platform 1
  11:32
  Ingatestone
  Platform 1
  11:52
  Stratford (London)
  Platform 5
  11:52
  Stratford (London)
  12:53
  London Waterloo
  12:53
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:11
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Ingatestone
  Platform 1
  12:02
  Ingatestone
  Platform 1
  12:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  12:22
  Stratford (London)
  13:23
  London Waterloo
  13:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Ingatestone
  Platform 1
  12:32
  Ingatestone
  Platform 1
  12:52
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  12:52
  Stratford (London)
  13:53
  London Waterloo
  13:53
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  15:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  13:02
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  13:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  13:22
  Stratford (London)
  14:23
  London Waterloo
  14:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  15:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  13:32
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  13:52
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  13:52
  Stratford (London)
  14:53
  London Waterloo
  14:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  14:02
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  14:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  14:22
  Stratford (London)
  15:25
  London Waterloo
  15:25
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  14:32
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  14:52
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  14:52
  Stratford (London)
  15:53
  London Waterloo
  15:53
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 9. on time
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  15:02
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  15:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  15:22
  Stratford (London)
  16:25
  London Waterloo
  16:25
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:39
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 10. on time
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  15:32
  Ingatestone
  Platform 1 estimated
  15:52
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  15:52
  Stratford (London)
  16:55
  London Waterloo
  16:55
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  18:09
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak

Find journey information for Alton to Ingatestone