Trains from

Heathrow Terminal 4 to Alton

 1. Heathrow Underground
  14:40
  Heathrow Underground
  15:53
  London Waterloo
  15:53
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  1 change
  Peak
 2. Heathrow Underground
  15:12
  Heathrow Underground
  16:25
  London Waterloo
  16:25
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:39
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  1 change
  Peak
 3. Heathrow Terminal 4 Bus
  15:16
  Heathrow Terminal 4 Bus
  15:30
  Heathrow Terminals 1,2,3 Bus
  15:30
  Heathrow Terminals 1,2,3 Bus
  16:15
  Woking
  16:30
  Woking
  Platform 5
  17:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 4. Heathrow Underground
  15:17
  Heathrow Underground
  16:30
  London Waterloo
  16:30
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  16:54
  Woking
  Platform 5
  17:01
  Woking
  Platform 5
  17:39
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 5. Heathrow Underground
  15:42
  Heathrow Underground
  16:55
  London Waterloo
  16:55
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  18:09
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  1 change
  Peak
 6. Heathrow Underground
  16:12
  Heathrow Underground
  17:25
  London Waterloo
  17:25
  London Waterloo
  Platform 10 estimated
  18:31
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  1 change
  Peak
 7. Heathrow Terminal 4 Bus
  16:16
  Heathrow Terminal 4 Bus
  16:30
  Heathrow Terminals 1,2,3 Bus
  16:30
  Heathrow Terminals 1,2,3 Bus
  17:25
  Woking
  17:30
  Woking
  Platform 5
  18:09
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 8. Heathrow Underground
  16:42
  Heathrow Underground
  17:55
  London Waterloo
  17:55
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  19:01
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  1 change
  Peak
 9. Heathrow Underground
  17:12
  Heathrow Underground
  18:25
  London Waterloo
  18:25
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  19:31
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  1 change
  Peak
 10. Heathrow Terminal 4 Bus
  17:21
  Heathrow Terminal 4 Bus
  17:35
  Heathrow Terminals 1,2,3 Bus
  17:35
  Heathrow Terminals 1,2,3 Bus
  18:40
  Woking
  18:53
  Woking
  Platform 4
  19:31
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  2 changes
  Peak

Find journey information for Alton to Heathrow Terminal 4