Trains from

Hampton Wick to Aberdovey

 1. expected to depart at 
  Hampton Wick
  Platform 1
  05:01
  Hampton Wick
  Platform 1
  05:35
  London Waterloo
  Platform 1
  05:35
  London Waterloo
  06:43
  London Euston
  06:43
  London Euston
  07:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  08:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:13
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Hampton Wick
  Platform 1
  07:30
  Hampton Wick
  Platform 1
  07:59
  Vauxhall
  Platform 7
  07:59
  Vauxhall
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  10:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:09
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Hampton Wick
  Platform 1
  09:31
  Hampton Wick
  Platform 1
  09:59
  Vauxhall
  Platform 7
  09:59
  Vauxhall
  10:43
  London Euston
  10:43
  London Euston
  11:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  12:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  15:14
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Hampton Wick
  Platform 1
  11:31
  Hampton Wick
  Platform 1
  11:59
  Vauxhall
  Platform 7
  11:59
  Vauxhall
  12:43
  London Euston
  12:43
  London Euston
  13:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  14:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  17:13
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Hampton Wick
  Platform 1
  13:31
  Hampton Wick
  Platform 1
  13:59
  Vauxhall
  Platform 7
  13:59
  Vauxhall
  14:43
  London Euston
  14:43
  London Euston
  15:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  16:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:23
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Hampton Wick
  Platform 1
  15:31
  Hampton Wick
  Platform 1
  15:59
  Vauxhall
  Platform 7
  15:59
  Vauxhall
  16:43
  London Euston
  16:43
  London Euston
  17:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  18:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  20:47
  Machynlleth
  21:47
  Machynlleth
  22:05
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. on time
  Hampton Wick
  Platform 1
  16:31
  Hampton Wick
  Platform 1
  16:59
  Vauxhall
  16:59
  Vauxhall
  17:43
  London Euston
  17:43
  London Euston
  18:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  19:04
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  20:19
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  20:32
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  21:43
  Machynlleth
  21:47
  Machynlleth
  22:05
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 8. on time
  Hampton Wick
  Platform 1 estimated
  17:31
  Hampton Wick
  Platform 1 estimated
  17:59
  Vauxhall
  17:59
  Vauxhall
  18:43
  London Euston
  18:43
  London Euston
  19:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  20:04
  Birmingham International
  Platform 1 estimated
  23:02
  Machynlleth
  05:07
  Machynlleth
  05:25
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. on time
  Hampton Wick
  Platform 1 estimated
  22:01
  Hampton Wick
  Platform 1 estimated
  22:34
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  22:34
  London Waterloo
  23:30
  London Euston
  23:30
  London Euston
  01:38
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  06:25
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:41
  Machynlleth
  08:52
  Machynlleth
  09:10
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Hampton Wick
  Platform 1 estimated
  05:01
  Hampton Wick
  Platform 1 estimated
  05:35
  London Waterloo
  Platform 1 estimated
  05:35
  London Waterloo
  06:43
  London Euston
  06:43
  London Euston
  07:53
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  08:09
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:13
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Aberdovey to Hampton Wick