Trains from

Folkestone to Aberdour

 1. Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  04:40
  Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  04:59
  Ashford International
  Platform 2 estimated
  05:43
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  06:21
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  06:21
  London St Pancras International
  07:00
  London Kings Cross
  07:00
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  11:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  11:43
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  12:13
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 2. Folkestone Central
  06:26
  Folkestone Central
  07:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  07:25
  London St Pancras International
  08:00
  London Kings Cross
  08:00
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  12:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  13:12
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Folkestone Central
  07:21
  Folkestone Central
  08:20
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  08:20
  London St Pancras International
  09:00
  London Kings Cross
  09:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  13:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  14:12
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Folkestone Central
  07:54
  Folkestone Central
  08:54
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  08:54
  London St Pancras International
  09:30
  London Kings Cross
  09:30
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  14:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  14:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:12
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  08:09
  Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  08:28
  Ashford International
  Platform 2 estimated
  08:43
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  09:21
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  09:21
  London St Pancras International
  10:00
  London Kings Cross
  10:00
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:21
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:12
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 6. Folkestone Central
  09:00
  Folkestone Central
  09:54
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:54
  London St Pancras International
  10:30
  London Kings Cross
  10:30
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  15:14
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  16:13
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  09:09
  Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  09:28
  Ashford International
  Platform 2 estimated
  09:43
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  10:21
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  10:21
  London St Pancras International
  11:00
  London Kings Cross
  11:00
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  15:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  15:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  16:13
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 8. Folkestone Central
  10:00
  Folkestone Central
  10:55
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  10:55
  London St Pancras International
  11:30
  London Kings Cross
  11:30
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  17:14
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  10:09
  Folkestone Central
  Platform 1 estimated
  10:28
  Ashford International
  Platform 2 estimated
  10:43
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  11:21
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  11:21
  London St Pancras International
  12:00
  London Kings Cross
  12:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  17:14
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. Folkestone Central
  11:00
  Folkestone Central
  11:54
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  11:54
  London St Pancras International
  13:00
  London Kings Cross
  13:00
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  17:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  18:22
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Aberdour to Folkestone