Trains from

Collington to Alexandria

 1. on time
  Collington
  Platform 1
  05:21
  Collington
  Platform 1
  07:35
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  07:35
  London Victoria
  08:30
  London Euston
  08:30
  London Euston
  12:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  12:59
  Glasgow Central
  13:42
  Glasgow Queen Street
  13:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  14:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Collington
  Platform 2
  06:10
  Collington
  Platform 2
  07:08
  Ashford International
  Platform 1 estimated
  07:16
  Ashford International
  Platform 6 estimated
  07:54
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  07:54
  London St Pancras International
  08:30
  London Euston
  08:30
  London Euston
  12:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  12:59
  Glasgow Central
  13:42
  Glasgow Queen Street
  13:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  14:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 3. on time
  Collington
  Platform 1
  06:23
  Collington
  Platform 1
  08:24
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  08:24
  London Victoria
  09:30
  London Euston
  09:30
  London Euston
  13:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  13:59
  Glasgow Central
  14:42
  Glasgow Queen Street
  14:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  15:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. Collington
  07:09
  Collington
  08:09
  Ashford International
  Platform 1 estimated
  08:16
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  08:54
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  08:54
  London St Pancras International
  09:30
  London Euston
  09:30
  London Euston
  13:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  13:59
  Glasgow Central
  14:42
  Glasgow Queen Street
  14:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  15:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 5. Collington
  Platform 1 estimated
  07:28
  Collington
  Platform 1 estimated
  09:26
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  09:26
  London Victoria
  10:30
  London Euston
  10:30
  London Euston
  14:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:59
  Glasgow Central
  15:42
  Glasgow Queen Street
  15:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  16:25
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Collington
  08:13
  Collington
  09:10
  Ashford International
  Platform 1 estimated
  09:16
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  09:54
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:54
  London St Pancras International
  10:30
  London Euston
  10:30
  London Euston
  14:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:59
  Glasgow Central
  15:42
  Glasgow Queen Street
  15:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  16:25
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 7. on time
  Collington
  Platform 1
  08:35
  Collington
  Platform 1
  10:29
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  10:29
  London Victoria
  11:30
  London Euston
  11:30
  London Euston
  15:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  15:59
  Glasgow Central
  16:42
  Glasgow Queen Street
  16:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  17:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Collington
  09:13
  Collington
  10:10
  Ashford International
  Platform 1 estimated
  10:16
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  10:55
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  10:55
  London St Pancras International
  11:30
  London Euston
  11:30
  London Euston
  15:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  15:59
  Glasgow Central
  16:42
  Glasgow Queen Street
  16:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  17:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak
 9. on time
  Collington
  Platform 1
  09:35
  Collington
  Platform 1
  11:29
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  11:29
  London Victoria
  12:30
  London Euston
  12:30
  London Euston
  16:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  16:59
  Glasgow Central
  17:42
  Glasgow Queen Street
  17:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  18:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Collington
  10:12
  Collington
  11:09
  Ashford International
  Platform 1 estimated
  11:16
  Ashford International
  Platform 5 estimated
  11:54
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  11:54
  London St Pancras International
  12:30
  London Euston
  12:30
  London Euston
  16:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  16:59
  Glasgow Central
  17:42
  Glasgow Queen Street
  17:42
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  18:26
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Off Peak

Find journey information for Alexandria to Collington