Trains from

Brampton (Suffolk) to Alton

 1. on time
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1
  20:33
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1
  21:36
  Ipswich
  Platform 4C estimated
  21:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  23:01
  London Liverpool Street
  Platform 14 estimated
  23:01
  London Liverpool Street
  00:05
  London Waterloo
  00:05
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  00:35
  Woking
  Platform 4
  00:40
  Woking
  Platform 2
  01:18
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1
  21:33
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1
  22:36
  Ipswich
  Platform 1A estimated
  22:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  00:08
  London Liverpool Street
  Platform 9 estimated
  00:08
  London Liverpool Street
  05:00
  London Waterloo
  05:00
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  05:51
  Woking
  Platform 4 estimated
  06:02
  Woking
  Platform 5 estimated
  06:40
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Brampton (Suffolk)
  05:49
  Brampton (Suffolk)
  06:53
  Ipswich
  Platform 2B estimated
  07:07
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  08:24
  London Liverpool Street
  Platform 8 estimated
  08:24
  London Liverpool Street
  09:24
  London Waterloo
  09:24
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  10:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  06:38
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  07:44
  Ipswich
  Platform 1 estimated
  07:49
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  08:52
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  08:52
  Stratford (London)
  09:53
  London Waterloo
  09:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  11:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  07:05
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  08:09
  Ipswich
  Platform 1A estimated
  08:26
  Ipswich
  Platform 2A estimated
  09:39
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  09:39
  London Liverpool Street
  10:53
  London Waterloo
  10:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  12:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  07:51
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  08:56
  Ipswich
  Platform 4B estimated
  09:09
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  10:19
  London Liverpool Street
  Platform 8 estimated
  10:19
  London Liverpool Street
  11:23
  London Waterloo
  11:23
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  12:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  09:33
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  10:36
  Ipswich
  Platform 1 estimated
  10:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  11:55
  London Liverpool Street
  Platform 9 estimated
  11:55
  London Liverpool Street
  12:53
  London Waterloo
  12:53
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:11
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  10:33
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  11:36
  Ipswich
  Platform 1 estimated
  11:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  12:55
  London Liverpool Street
  Platform 9 estimated
  12:55
  London Liverpool Street
  13:53
  London Waterloo
  13:53
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  15:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  11:33
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  12:36
  Ipswich
  Platform 1 estimated
  12:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  13:55
  London Liverpool Street
  Platform 8 estimated
  13:55
  London Liverpool Street
  14:53
  London Waterloo
  14:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  12:33
  Brampton (Suffolk)
  Platform 1 estimated
  13:36
  Ipswich
  Platform 1 estimated
  13:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  14:55
  London Liverpool Street
  Platform 9 estimated
  14:55
  London Liverpool Street
  15:53
  London Waterloo
  15:53
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Alton to Brampton (Suffolk)