Trains from

Bardon Mill to Wymondham

 1. on time
  Bardon Mill
  Platform 1
  15:21
  Bardon Mill
  Platform 1
  16:11
  Newcastle
  Platform 9 estimated
  16:25
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  18:47
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  18:59
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  19:33
  Ely
  Platform 2 estimated
  19:39
  Ely
  Platform 1 estimated
  20:26
  Wymondham
  Platform 1
  on time
  Wymondham
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Bardon Mill
  Platform 1
  17:26
  Bardon Mill
  Platform 1
  18:14
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  19:05
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  21:15
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  21:39
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  22:59
  Wymondham
  Platform 1
  on time
  Wymondham
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Bardon Mill
  Platform 1
  19:20
  Bardon Mill
  Platform 1
  20:13
  Newcastle
  Platform 6 estimated
  21:15
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  23:46
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  06:27
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  07:54
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Bardon Mill
  Platform 1
  20:44
  Bardon Mill
  Platform 1
  21:43
  Newcastle
  Platform 6 estimated
  22:45
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  00:14
  York
  Platform 3 estimated
  04:40
  York
  Platform 5 estimated
  06:09
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  06:27
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  07:54
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Bardon Mill
  Platform 1
  22:43
  Bardon Mill
  Platform 1
  23:40
  Newcastle
  Platform 5 estimated
  04:44
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  07:18
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  07:38
  Peterborough
  Platform 7 estimated
  08:59
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Bardon Mill
  07:09
  Bardon Mill
  08:08
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  08:25
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  10:46
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  11:41
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  12:38
  Thetford
  Platform 1 estimated
  12:53
  Thetford
  Platform 1 estimated
  13:15
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Bardon Mill
  Platform 1 estimated
  07:36
  Bardon Mill
  Platform 1 estimated
  08:38
  Newcastle
  Platform 7 estimated
  08:58
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  09:54
  York
  Platform 5 estimated
  10:02
  York
  Platform 6 estimated
  11:27
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  11:41
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  12:38
  Thetford
  Platform 1 estimated
  12:53
  Thetford
  Platform 1 estimated
  13:15
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 8. Bardon Mill
  Platform 1 estimated
  07:36
  Bardon Mill
  Platform 1 estimated
  08:38
  Newcastle
  Platform 7 estimated
  09:29
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  11:48
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  12:42
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  13:40
  Thetford
  Platform 1 estimated
  13:53
  Thetford
  Platform 1 estimated
  14:15
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Bardon Mill
  08:42
  Bardon Mill
  09:39
  Newcastle
  Platform 5 estimated
  10:26
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  12:46
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  13:41
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  14:38
  Thetford
  Platform 1 estimated
  14:53
  Thetford
  Platform 1 estimated
  15:15
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Bardon Mill
  Platform 1 estimated
  11:21
  Bardon Mill
  Platform 1 estimated
  12:11
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  12:25
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  14:46
  Peterborough
  Platform 3 estimated
  15:40
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  16:39
  Thetford
  Platform 1 estimated
  16:53
  Thetford
  Platform 1 estimated
  17:15
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  Wymondham
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Wymondham to Bardon Mill