Trains from

Aston to Stewarton

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  13:53
  Aston
  Platform 2
  14:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  14:15
  Birmingham New Street
  Platform 6
  17:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  17:15
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  18:41
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  19:13
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  19:41
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  13:53
  Aston
  Platform 2
  14:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  14:15
  Birmingham New Street
  Platform 6
  17:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  17:57
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  20:06
  Stewarton
  Platform 2 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  14:53
  Aston
  Platform 2
  15:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  15:15
  Birmingham New Street
  Platform 6
  19:23
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  20:13
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  20:41
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  16:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  17:52
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  18:03
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:13
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  21:42
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:33
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  22:10
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 1 estimated
  17:11
  Aston
  Platform 1 estimated
  17:45
  Lichfield Trent Valley
  18:08
  Lichfield Trent Valley
  Platform 1 estimated
  21:44
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  22:13
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  22:41
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:15
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  21:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  21:12
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  23:06
  Stewarton
  Platform 2 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  23:17
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  00:12
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  00:49
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 1 estimated
  19:11
  Aston
  Platform 1 estimated
  19:45
  Lichfield Trent Valley
  19:51
  Lichfield Trent Valley
  Platform 1 estimated
  20:52
  Manchester Piccadilly
  Platform 5 estimated
  21:22
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  00:53
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:28
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  07:06
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  Stewarton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:36
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  20:30
  Crewe
  Platform 11 estimated
  20:43
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:31
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  21:42
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  22:50
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  23:10
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  23:47
  Dumfries
  Platform 1 estimated
  05:13
  Dumfries
  Platform 1 estimated
  06:29
  Stewarton
  Platform 2 estimated
  on time
  Stewarton
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak

Find journey information for Stewarton to Aston