Trains from

Aston to Southease

 1. Aston
  Platform 2 estimated
  10:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:46
  London Victoria
  13:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  14:52
  Lewes
  Platform 1 estimated
  15:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  15:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 2. Aston
  Platform 2 estimated
  12:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:57
  London Euston
  13:57
  London Euston
  14:46
  London Victoria
  14:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  15:52
  Lewes
  Platform 1 estimated
  16:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  16:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. Aston
  Platform 2 estimated
  13:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  14:57
  London Euston
  14:57
  London Euston
  15:46
  London Victoria
  15:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  16:51
  Lewes
  Platform 1 estimated
  17:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  17:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. Aston
  Platform 2 estimated
  14:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  15:57
  London Euston
  15:57
  London Euston
  16:46
  London Victoria
  16:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  17:52
  Lewes
  Platform 1 estimated
  18:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  18:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 5. Aston
  Platform 2 estimated
  15:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  16:57
  London Euston
  16:57
  London Euston
  17:46
  London Victoria
  17:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  18:52
  Lewes
  Platform 1 estimated
  19:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  19:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  16:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  17:57
  London Euston
  17:57
  London Euston
  18:46
  London Victoria
  18:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  19:51
  Lewes
  Platform 1 estimated
  20:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  20:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  17:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  18:57
  London Euston
  18:57
  London Euston
  19:46
  London Victoria
  19:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  20:51
  Lewes
  Platform 1 estimated
  21:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  21:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  18:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  19:57
  London Euston
  19:57
  London Euston
  20:46
  London Victoria
  20:46
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  21:51
  Lewes
  Platform 1 estimated
  22:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  22:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  19:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  20:57
  London Euston
  21:46
  London Victoria
  21:46
  London Victoria
  Platform 18 estimated
  22:51
  Lewes
  Platform 1 estimated
  23:05
  Lewes
  Platform 3 estimated
  23:12
  Southease
  Platform 2 estimated
  Southease
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  23:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  05:29
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:05
  London Euston
  Platform 16 estimated
  07:05
  London Euston
  07:46
  London Victoria
  07:46
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  08:53
  Lewes
  Platform 1 estimated
  08:59
  Lewes
  Platform 3 estimated
  09:06
  Southease
  Southease
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Southease to Aston