Trains from

Aston to Ockendon

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  10:05
  Aston
  Platform 2
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:34
  London Fenchurch Street
  13:34
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  14:03
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  11:05
  Aston
  Platform 2
  11:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 1
  13:04
  London Euston
  13:04
  London Euston
  13:53
  London Liverpool Street
  13:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  14:08
  Barking
  Platform 7 estimated
  14:19
  Barking
  Platform 4 estimated
  14:33
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  11:05
  Aston
  Platform 2
  11:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  11:50
  Birmingham New Street
  Platform 1
  13:18
  London Euston
  13:18
  London Euston
  14:34
  London Fenchurch Street
  14:34
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  15:03
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:57
  London Euston
  13:57
  London Euston
  15:01
  London Fenchurch Street
  15:01
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  15:32
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  14:57
  London Euston
  14:57
  London Euston
  16:01
  London Fenchurch Street
  16:01
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  16:32
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  15:57
  London Euston
  15:57
  London Euston
  17:01
  London Fenchurch Street
  17:01
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  17:32
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  16:57
  London Euston
  16:57
  London Euston
  18:04
  London Fenchurch Street
  18:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  18:33
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  17:57
  London Euston
  17:57
  London Euston
  19:04
  London Fenchurch Street
  19:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  19:33
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  18:57
  London Euston
  18:57
  London Euston
  20:04
  London Fenchurch Street
  20:04
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  20:33
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  19:57
  London Euston
  19:57
  London Euston
  21:04
  London Fenchurch Street
  21:04
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  21:33
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  on time
  Ockendon
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Ockendon to Aston