Trains from

Aston to Maidstone West

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  23:58
  Aston
  Platform 2
  00:09
  Birmingham New Street
  Platform 9M
  05:29
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:05
  London Euston
  07:05
  London Euston
  07:55
  London Victoria
  07:55
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  08:57
  Maidstone East
  Platform 2 estimated
  08:57
  Maidstone East
  09:25
  Maidstone Barracks
  09:25
  Maidstone Barracks
  Platform 2 estimated
  09:27
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  08:58
  London St Pancras International
  08:58
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:30
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  09:34
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  09:57
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:25
  London St Pancras International
  09:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  10:04
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  10:27
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  09:55
  London St Pancras International
  09:55
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  10:28
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  10:34
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  10:57
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 5. Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  09:33
  London Euston
  10:27
  London St Pancras International
  10:27
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  10:59
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  11:04
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  11:27
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  08:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  10:52
  London St Pancras International
  10:52
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  11:28
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  11:34
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  11:57
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  08:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:58
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:25
  London St Pancras International
  11:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  11:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  12:04
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  12:27
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  09:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:50
  Birmingham New Street
  Platform 6A estimated
  11:15
  London Euston
  11:15
  London Euston
  11:55
  London St Pancras International
  11:55
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  12:28
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  12:34
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  12:57
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  09:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:58
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  10:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  11:34
  London Euston
  11:34
  London Euston
  12:27
  London St Pancras International
  12:27
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  12:59
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  13:04
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  13:27
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  10:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  12:14
  London Euston
  12:14
  London Euston
  12:52
  London St Pancras International
  12:52
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  13:28
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  13:34
  Strood (Kent)
  Platform 3 estimated
  13:57
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  Maidstone West
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Maidstone West to Aston