Trains from

Aston to Leatherhead

 1. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  08:58
  Vauxhall
  08:58
  Vauxhall
  Platform 8
  09:35
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:58
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  07:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:31
  London Euston
  08:31
  London Euston
  09:13
  Vauxhall
  09:13
  Vauxhall
  Platform 8
  09:54
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:28
  Vauxhall
  09:28
  Vauxhall
  Platform 8
  10:05
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  Platform 16 estimated
  09:13
  London Euston
  09:58
  Vauxhall
  09:58
  Vauxhall
  Platform 8
  10:35
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  Platform 7 estimated
  09:33
  London Euston
  10:24
  London Waterloo
  10:24
  London Waterloo
  Platform 1 estimated
  11:05
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:53
  London Euston
  09:53
  London Euston
  10:43
  Vauxhall
  10:43
  Vauxhall
  Platform 8
  11:24
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  10:58
  Vauxhall
  10:58
  Vauxhall
  Platform 8
  11:35
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:58
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:24
  London Waterloo
  11:24
  London Waterloo
  Platform 1 estimated
  12:05
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:13
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  10:39
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  10:52
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  11:35
  Clapham Junction
  Platform 17
  11:48
  Clapham Junction
  Platform 11
  12:24
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:50
  Birmingham New Street
  Platform 6A estimated
  11:15
  London Euston
  11:15
  London Euston
  11:58
  Vauxhall
  11:58
  Vauxhall
  Platform 8
  12:35
  Leatherhead
  Platform 2
  on time
  Leatherhead
  Platform 2
  3 changes
  Peak

Find journey information for Leatherhead to Aston