Trains from

Aston to Kiveton

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  07:03
  Aston
  Platform 2
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 7A
  09:17
  Sheffield
  Platform 5 estimated
  09:38
  Sheffield
  Platform 4A estimated
  09:57
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  08:03
  Aston
  Platform 2
  08:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 7A
  10:18
  Sheffield
  Platform 1B estimated
  10:39
  Sheffield
  Platform 5B estimated
  10:56
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:13
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  11:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  11:37
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  11:54
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  12:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  12:38
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  12:55
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 7M estimated
  13:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  13:37
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  13:54
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  14:38
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  14:55
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  15:17
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  15:38
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  15:55
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  16:18
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  16:38
  Sheffield
  Platform 4A estimated
  16:55
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  17:18
  Sheffield
  Platform 5 estimated
  17:37
  Sheffield
  Platform 3A estimated
  17:54
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  on time
  Kiveton Bridge
  Platform 1
  2 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  18:18
  Sheffield
  Platform 1 estimated
  18:42
  Sheffield
  Platform 1B estimated
  18:59
  Kiveton Bridge
  on time
  Kiveton Bridge
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Kiveton to Aston