Trains from

Aston to Killarney

 1. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:13
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  21:13
  Mallow
  21:21
  Mallow
  22:14
  Killarney
  Killarney
  5 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:36
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  10:31
  Crewe
  Platform 11 estimated
  10:49
  Crewe
  Platform 11 estimated
  12:50
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  21:13
  Mallow
  21:21
  Mallow
  22:14
  Killarney
  Killarney
  6 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  11:25
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  15:07
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  21:00
  Dublin Heuston
  21:00
  Dublin Heuston
  23:05
  Mallow
  06:51
  Mallow
  07:47
  Killarney
  Killarney
  5 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:19
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  13:26
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  21:00
  Dublin Heuston
  21:00
  Dublin Heuston
  23:05
  Mallow
  06:51
  Mallow
  07:47
  Killarney
  Killarney
  6 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:36
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  13:31
  Crewe
  Platform 11 estimated
  13:52
  Crewe
  Platform 11 estimated
  14:13
  Chester
  Platform 4 estimated
  14:24
  Chester
  Platform 3 estimated
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  21:00
  Dublin Heuston
  21:00
  Dublin Heuston
  23:05
  Mallow
  06:51
  Mallow
  07:47
  Killarney
  Killarney
  7 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:25
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  09:05
  Mallow
  09:21
  Mallow
  10:20
  Killarney
  Killarney
  5 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:36
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  16:31
  Crewe
  Platform 11 estimated
  16:49
  Crewe
  Platform 11 estimated
  17:11
  Chester
  Platform 1 estimated
  17:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  09:05
  Mallow
  09:21
  Mallow
  10:20
  Killarney
  Killarney
  7 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:33
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:57
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  20:27
  Stafford
  Platform 5 estimated
  20:37
  Stafford
  Platform 3 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Heuston
  08:00
  Dublin Heuston
  10:05
  Mallow
  11:20
  Mallow
  12:20
  Killarney
  Killarney
  6 changes
  Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:25
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  21:18
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Heuston
  08:00
  Dublin Heuston
  10:05
  Mallow
  11:20
  Mallow
  12:20
  Killarney
  Killarney
  7 changes
  Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:36
  Birmingham New Street
  Platform 9B estimated
  21:32
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:49
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:13
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Heuston
  08:00
  Dublin Heuston
  10:05
  Mallow
  11:20
  Mallow
  12:20
  Killarney
  Killarney
  8 changes
  Peak

Find journey information for Killarney to Aston