Trains from

Aston to Kelvedon

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  21:32
  Aston
  Platform 2
  21:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  22:14
  Birmingham New Street
  Platform 1A
  00:40
  London Euston
  00:40
  London Euston
  07:35
  London Liverpool Street
  07:35
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  08:06
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  08:15
  Ingatestone
  08:50
  Marks Tey
  08:58
  Marks Tey
  09:08
  Kelvedon
  Kelvedon
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  21:32
  Aston
  Platform 2
  21:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  22:14
  Birmingham New Street
  Platform 1A
  00:40
  London Euston
  00:40
  London Euston
  07:35
  London Liverpool Street
  07:35
  London Liverpool Street
  Platform 11 estimated
  08:18
  Chelmsford
  Platform 2 estimated
  08:25
  Chelmsford
  09:09
  Kelvedon
  Kelvedon
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:32
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  06:15
  Northampton
  07:26
  Bletchley
  07:44
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  08:44
  London Euston
  08:44
  London Euston
  09:32
  London Liverpool Street
  09:32
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  10:06
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  10:15
  Ingatestone
  10:50
  Marks Tey
  10:58
  Marks Tey
  11:08
  Kelvedon
  Kelvedon
  7 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:32
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  06:15
  Northampton
  07:26
  Bletchley
  07:44
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  08:44
  London Euston
  08:44
  London Euston
  09:32
  London Liverpool Street
  09:32
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  10:18
  Chelmsford
  Platform 2 estimated
  10:25
  Chelmsford
  11:09
  Kelvedon
  Kelvedon
  6 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:32
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  07:53
  Northampton
  Platform 1 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  10:02
  London Liverpool Street
  10:02
  London Liverpool Street
  Platform 14 estimated
  10:48
  Chelmsford
  Platform 2 estimated
  10:55
  Chelmsford
  11:39
  Kelvedon
  Kelvedon
  5 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:07
  Birmingham New Street
  Platform 7M estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:25
  London Euston
  10:25
  London Euston
  11:32
  London Liverpool Street
  11:32
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  12:06
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  12:15
  Ingatestone
  12:50
  Marks Tey
  12:58
  Marks Tey
  13:08
  Kelvedon
  Kelvedon
  5 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:07
  Birmingham New Street
  Platform 7M estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:25
  London Euston
  10:25
  London Euston
  11:32
  London Liverpool Street
  11:32
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  12:18
  Chelmsford
  Platform 2 estimated
  12:25
  Chelmsford
  13:09
  Kelvedon
  Kelvedon
  4 changes
  Off Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  10:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:32
  London Liverpool Street
  13:32
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  14:06
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  14:15
  Ingatestone
  14:50
  Marks Tey
  14:58
  Marks Tey
  15:08
  Kelvedon
  Kelvedon
  5 changes
  Off Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  10:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:32
  London Liverpool Street
  13:32
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  14:18
  Chelmsford
  Platform 2 estimated
  14:25
  Chelmsford
  15:09
  Kelvedon
  Kelvedon
  4 changes
  Off Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  11:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:04
  London Euston
  13:04
  London Euston
  14:02
  London Liverpool Street
  14:02
  London Liverpool Street
  Platform 13 estimated
  14:36
  Ingatestone
  Platform 2 estimated
  14:45
  Ingatestone
  15:20
  Marks Tey
  15:28
  Marks Tey
  15:38
  Kelvedon
  Kelvedon
  5 changes
  Off Peak

Find journey information for Kelvedon to Aston