Trains from

Aston to Higham

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  16:49
  Aston
  Platform 2
  16:57
  Birmingham New Street
  Platform 3B
  17:10
  Birmingham New Street
  Platform 1
  18:34
  London Euston
  18:34
  London Euston
  19:25
  London St Pancras International
  19:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  19:47
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  20:13
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  20:19
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  17:23
  Aston
  Platform 2
  17:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  17:50
  Birmingham New Street
  Platform 6
  19:14
  London Euston
  19:14
  London Euston
  20:02
  London St Pancras International
  20:02
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  21:19
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  17:49
  Aston
  Platform 2
  17:58
  Birmingham New Street
  Platform 6B
  18:10
  Birmingham New Street
  Platform 2
  19:33
  London Euston
  19:33
  London Euston
  20:25
  London St Pancras International
  20:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  20:47
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  21:13
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  21:19
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2
  18:23
  Aston
  Platform 2
  18:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:02
  London St Pancras International
  21:02
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  22:19
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:57
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  19:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  20:33
  London Euston
  20:33
  London Euston
  21:25
  London St Pancras International
  21:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  21:47
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  22:13
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  22:19
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  20:57
  London Euston
  22:02
  London St Pancras International
  22:02
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  23:19
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:57
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  20:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  21:37
  London Euston
  21:37
  London Euston
  22:25
  London St Pancras International
  22:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  22:47
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  23:13
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  23:19
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  4 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:57
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  20:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  21:37
  London Euston
  21:37
  London Euston
  22:32
  London St Pancras International
  22:32
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  23:49
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:17
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:26
  Birmingham New Street
  Platform 11A estimated
  20:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  22:13
  London Euston
  22:13
  London Euston
  22:55
  London St Pancras International
  22:55
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  23:17
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  23:43
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  23:49
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  4 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:33
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  21:10
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  22:41
  London Euston
  22:41
  London Euston
  23:25
  London St Pancras International
  23:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  23:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  00:10
  Strood (Kent)
  00:20
  Higham (Kent)
  on time
  Higham (Kent)
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Higham to Aston