Trains from

Aston to Gorey

 1. Aston
  Platform 2 estimated
  09:50
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:56
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:20
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  11:10
  Crewe
  Platform 11 estimated
  11:27
  Crewe
  Platform 9 estimated
  13:40
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  18:30
  Dublin Connolly
  18:30
  Dublin Connolly
  20:10
  Gorey
  Gorey
  5 changes
  Peak
 2. Aston
  Platform 2 estimated
  20:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  21:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  22:16
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:40
  Dublin Connolly
  09:40
  Dublin Connolly
  11:21
  Gorey
  Gorey
  5 changes
  Peak
 3. Aston
  Platform 2 estimated
  23:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  05:30
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  13:36
  Dublin Connolly
  13:36
  Dublin Connolly
  15:22
  Gorey
  Gorey
  4 changes
  Peak
 4. Aston
  Platform 2 estimated
  06:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  08:08
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:23
  Crewe
  Platform 9 estimated
  08:46
  Chester
  Platform 1 estimated
  08:57
  Chester
  Platform 3 estimated
  10:37
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  11:30
  Holyhead
  13:30
  Dublin Ferryport
  13:30
  Dublin Ferryport
  16:37
  Dublin Connolly
  16:37
  Dublin Connolly
  18:24
  Gorey
  Gorey
  6 changes
  Peak
 5. Aston
  Platform 2 estimated
  09:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:13
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:25
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  18:38
  Dublin Connolly
  18:38
  Dublin Connolly
  20:23
  Gorey
  Gorey
  4 changes
  Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  09:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:36
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  10:31
  Crewe
  Platform 11 estimated
  10:49
  Crewe
  Platform 11 estimated
  12:50
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  18:38
  Dublin Connolly
  18:38
  Dublin Connolly
  20:23
  Gorey
  Gorey
  5 changes
  Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  19:33
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:57
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  20:27
  Stafford
  Platform 5 estimated
  20:37
  Stafford
  Platform 3 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:40
  Dublin Connolly
  09:40
  Dublin Connolly
  11:21
  Gorey
  Gorey
  5 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  20:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:25
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  21:18
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:40
  Dublin Connolly
  09:40
  Dublin Connolly
  11:21
  Gorey
  Gorey
  6 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  20:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:36
  Birmingham New Street
  Platform 9B estimated
  21:32
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:49
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:13
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:40
  Dublin Connolly
  09:40
  Dublin Connolly
  11:21
  Gorey
  Gorey
  7 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:09
  Birmingham New Street
  Platform 9M estimated
  05:30
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  13:36
  Dublin Connolly
  13:36
  Dublin Connolly
  15:22
  Gorey
  Gorey
  4 changes
  Peak

Find journey information for Gorey to Aston