Trains from

Aston to Gidea Park

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  23:49
  Aston
  Platform 2
  23:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B
  05:29
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:05
  London Euston
  Platform 16 estimated
  07:05
  London Euston
  07:50
  London Liverpool Street
  07:50
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  08:20
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  Platform 16 estimated
  08:15
  London Euston
  09:00
  London Liverpool Street
  09:00
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  09:30
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:58
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  07:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:31
  London Euston
  Platform 13 estimated
  08:31
  London Euston
  09:20
  London Liverpool Street
  09:20
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  09:50
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  Platform 1 estimated
  08:43
  London Euston
  09:30
  London Liverpool Street
  09:30
  London Liverpool Street
  Platform 17 estimated
  10:00
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  Platform 6 estimated
  09:13
  London Euston
  10:00
  London Liverpool Street
  10:00
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  10:30
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  Platform 5 estimated
  09:33
  London Euston
  10:20
  London Liverpool Street
  10:20
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  10:50
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  08:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:53
  London Euston
  Platform 4 estimated
  09:53
  London Euston
  10:40
  London Liverpool Street
  10:40
  London Liverpool Street
  Platform 16 estimated
  11:10
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  08:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:13
  London Euston
  11:00
  London Liverpool Street
  11:00
  London Liverpool Street
  Platform 16 estimated
  11:30
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  08:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:58
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  Platform 12 estimated
  10:32
  London Euston
  11:20
  London Liverpool Street
  11:20
  London Liverpool Street
  Platform 16 estimated
  11:50
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  09:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:13
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  10:56
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:56
  London Euston
  11:40
  London Liverpool Street
  11:40
  London Liverpool Street
  Platform 16 estimated
  12:10
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  Gidea Park
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Gidea Park to Aston