Trains from

Aston to Fellgate Metro

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  13:33
  Aston
  Platform 2
  13:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  14:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A
  17:46
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  17:46
  Newcastle
  18:05
  Newcastle Central (Metro)
  18:05
  Newcastle Central (Metro)
  18:20
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  14:03
  Aston
  Platform 2
  14:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A
  18:33
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  18:33
  Newcastle
  18:48
  Newcastle Central (Metro)
  18:48
  Newcastle Central (Metro)
  19:03
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  14:43
  Aston
  Platform 2
  14:50
  Birmingham New Street
  Platform 12
  15:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  18:47
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  18:47
  Newcastle
  19:03
  Newcastle Central (Metro)
  19:03
  Newcastle Central (Metro)
  19:18
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  19:33
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  19:33
  Newcastle
  19:48
  Newcastle Central (Metro)
  19:48
  Newcastle Central (Metro)
  20:03
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:43
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:50
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  16:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  20:04
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  20:04
  Newcastle
  20:18
  Newcastle Central (Metro)
  20:18
  Newcastle Central (Metro)
  20:33
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  20:35
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  20:35
  Newcastle
  20:48
  Newcastle Central (Metro)
  20:48
  Newcastle Central (Metro)
  21:03
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 7. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:43
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:50
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:03
  Birmingham New Street
  Platform 7 estimated
  20:43
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  20:43
  Newcastle
  21:03
  Newcastle Central (Metro)
  21:03
  Newcastle Central (Metro)
  21:18
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:30
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  21:33
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  21:33
  Newcastle
  21:48
  Newcastle Central (Metro)
  21:48
  Newcastle Central (Metro)
  22:03
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 9. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:43
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:50
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:03
  Birmingham New Street
  Platform 7 estimated
  21:45
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  21:45
  Newcastle
  22:03
  Newcastle Central (Metro)
  22:03
  Newcastle Central (Metro)
  22:18
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:43
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:49
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:03
  Birmingham New Street
  Platform 9 estimated
  22:48
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  22:48
  Newcastle
  23:03
  Newcastle Central (Metro)
  23:03
  Newcastle Central (Metro)
  23:18
  Fellgate Metro
  on time
  Fellgate Metro
  3 changes
  Peak

Find journey information for Fellgate Metro to Aston