Trains from

Aston to Duke Street

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  14:53
  Aston
  Platform 2
  15:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  15:15
  Birmingham New Street
  Platform 6
  16:51
  Preston (Lancs)
  Platform 3
  17:41
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  19:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  20:01
  Glasgow Central
  20:34
  Glasgow Queen Street
  20:34
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  20:40
  Duke Street
  on time
  Duke Street
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  15:53
  Aston
  Platform 2
  16:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  16:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  19:04
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  19:51
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  21:02
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  21:02
  Glasgow Central
  21:34
  Glasgow Queen Street
  21:34
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  21:40
  Duke Street
  on time
  Duke Street
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:15
  Glasgow Central
  22:04
  Glasgow Queen Street
  22:04
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  22:10
  Duke Street
  on time
  Duke Street
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  19:54
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  20:41
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  23:09
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  23:09
  Glasgow Central
  09:07
  Glasgow Queen Street
  09:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  09:13
  Duke Street
  Duke Street
  4 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:43
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:50
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:03
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  22:47
  Newcastle
  Platform 1 estimated
  08:45
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  10:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  10:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  12:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  12:13
  Duke Street
  Duke Street
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:43
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:50
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:03
  Birmingham New Street
  Platform 11A estimated
  22:47
  York
  Platform 3 estimated
  22:57
  York
  Platform 5 estimated
  00:03
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  08:45
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  10:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  10:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  12:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  12:13
  Duke Street
  Duke Street
  5 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 1 estimated
  21:13
  Aston
  Platform 1 estimated
  21:48
  Lichfield Trent Valley
  Platform 3 estimated
  22:00
  Lichfield Trent Valley
  Platform 1 estimated
  23:17
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  10:03
  Preston (Lancs)
  Platform 5 estimated
  12:44
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  12:44
  Glasgow Central
  14:07
  Glasgow Queen Street
  14:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  14:13
  Duke Street
  Duke Street
  4 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:02
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:09
  Birmingham New Street
  Platform 12A estimated
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  00:10
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  06:44
  Manchester Piccadilly
  Platform 2 estimated
  09:16
  Newcastle
  Platform 9 estimated
  09:45
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  11:12
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  11:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9W estimated
  12:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  13:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  13:13
  Duke Street
  Duke Street
  5 changes
  Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:02
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:09
  Birmingham New Street
  Platform 12A estimated
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  00:10
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  08:10
  Manchester Piccadilly
  09:10
  Preston (Lancs)
  10:03
  Preston (Lancs)
  Platform 5 estimated
  12:44
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  12:44
  Glasgow Central
  14:07
  Glasgow Queen Street
  14:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  14:13
  Duke Street
  Duke Street
  5 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  09:50
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:56
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:20
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  14:21
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:21
  Glasgow Central
  15:07
  Glasgow Queen Street
  15:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  15:13
  Duke Street
  Duke Street
  3 changes
  Peak

Find journey information for Duke Street to Aston