Trains from

Aston to Ballina

 1. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:25
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  21:18
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  6 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:13
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:21
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:36
  Birmingham New Street
  Platform 9B estimated
  21:32
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:49
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:13
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  7 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:09
  Birmingham New Street
  Platform 9M estimated
  05:30
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  17:28
  Manulla Junction
  17:30
  Manulla Junction
  17:58
  Ballina
  Ballina
  5 changes
  Peak
 4. Aston
  Platform 2 estimated
  19:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:25
  Birmingham New Street
  Platform 4A estimated
  21:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  21:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  23:18
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  13:35
  Dublin Heuston
  13:35
  Dublin Heuston
  16:35
  Manulla Junction
  16:37
  Manulla Junction
  17:05
  Ballina
  Ballina
  6 changes
  Peak
 5. Aston
  Platform 2 estimated
  20:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:25
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  21:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:38
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  23:48
  Llandudno Junction
  00:48
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  13:35
  Dublin Heuston
  13:35
  Dublin Heuston
  16:35
  Manulla Junction
  16:37
  Manulla Junction
  17:05
  Ballina
  Ballina
  7 changes
  Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  20:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:56
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  21:15
  Birmingham New Street
  Platform 7 estimated
  22:16
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  7 changes
  Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  23:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  05:30
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  17:28
  Manulla Junction
  17:30
  Manulla Junction
  17:58
  Ballina
  Ballina
  5 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  06:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  08:08
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:23
  Crewe
  Platform 9 estimated
  08:46
  Chester
  Platform 1 estimated
  08:57
  Chester
  Platform 3 estimated
  10:37
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  11:30
  Holyhead
  13:30
  Dublin Ferryport
  13:30
  Dublin Ferryport
  18:15
  Dublin Heuston
  18:15
  Dublin Heuston
  20:52
  Manulla Junction
  20:55
  Manulla Junction
  21:23
  Ballina
  Ballina
  7 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  19:33
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:57
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  20:27
  Stafford
  Platform 5 estimated
  20:37
  Stafford
  Platform 3 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  7 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  20:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  20:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  20:25
  Birmingham New Street
  Platform 4B estimated
  21:18
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  8 changes
  Peak

Find journey information for Ballina to Aston