Trains from

Alton to Appleby

 1. on time
  Alton
  Platform 2
  10:14
  Alton
  Platform 2
  11:27
  London Waterloo
  Platform 14
  11:27
  London Waterloo
  12:30
  London Euston
  12:30
  London Euston
  15:45
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  16:19
  Carlisle
  Platform 6 estimated
  17:03
  Appleby
  Platform 1
  on time
  Appleby
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Alton
  Platform 1
  11:44
  Alton
  Platform 1
  12:57
  London Waterloo
  Platform 5
  12:57
  London Waterloo
  14:03
  London Kings Cross
  14:03
  London Kings Cross
  16:16
  Leeds
  Platform 8 estimated
  16:49
  Leeds
  Platform 5B estimated
  18:45
  Appleby
  Platform 2
  on time
  Appleby
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Alton
  Platform 2
  13:15
  Alton
  Platform 2
  14:29
  London Waterloo
  Platform 5
  14:29
  London Waterloo
  15:33
  London Kings Cross
  15:33
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  17:49
  Leeds
  Platform 6 estimated
  18:19
  Leeds
  Platform 4B estimated
  20:14
  Appleby
  Platform 2
  on time
  Appleby
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Alton
  Platform 2
  14:15
  Alton
  Platform 2
  15:29
  London Waterloo
  Platform 9
  15:29
  London Waterloo
  16:30
  London Euston
  16:30
  London Euston
  19:47
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  20:18
  Carlisle
  Platform 6 estimated
  20:57
  Appleby
  Platform 1
  on time
  Appleby
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Alton
  Platform 2
  21:15
  Alton
  Platform 2
  22:27
  London Waterloo
  Platform 7 estimated
  22:27
  London Waterloo
  23:50
  London Euston
  23:50
  London Euston
  05:13
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  05:51
  Carlisle
  Platform 6 estimated
  06:33
  Appleby
  Platform 1 estimated
  Appleby
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  21:44
  Alton
  Platform 1 estimated
  22:21
  Woking
  Platform 1 estimated
  22:29
  Woking
  Platform 2 estimated
  22:48
  Clapham Junction
  Platform 7 estimated
  22:59
  Clapham Junction
  Platform 12 estimated
  23:05
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  23:05
  London Victoria
  23:50
  London Euston
  23:50
  London Euston
  05:13
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  05:51
  Carlisle
  Platform 6 estimated
  06:33
  Appleby
  Platform 1 estimated
  Appleby
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  22:44
  Alton
  Platform 1 estimated
  00:03
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  00:03
  London Waterloo
  05:55
  London Kings Cross
  05:55
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  08:22
  Leeds
  Platform 8 estimated
  09:19
  Leeds
  Platform 10B estimated
  11:18
  Appleby
  Platform 2 estimated
  Appleby
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  23:15
  Alton
  Platform 1 estimated
  23:51
  Woking
  Platform 2 estimated
  00:20
  Woking
  Platform 1 estimated
  01:03
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  01:03
  London Waterloo
  05:55
  London Kings Cross
  05:55
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  08:22
  Leeds
  Platform 8 estimated
  09:19
  Leeds
  Platform 10B estimated
  11:18
  Appleby
  Platform 2 estimated
  Appleby
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 9. Alton
  Platform 1 estimated
  05:42
  Alton
  Platform 1 estimated
  06:57
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  07:00
  London Waterloo
  08:03
  London Kings Cross
  08:03
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  10:16
  Leeds
  Platform 8 estimated
  10:49
  Leeds
  Platform 5B estimated
  12:47
  Appleby
  Platform 2 estimated
  Appleby
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Alton
  Platform 2 estimated
  08:14
  Alton
  Platform 2 estimated
  09:21
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  09:21
  London Waterloo
  10:30
  London Euston
  10:30
  London Euston
  13:44
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  14:04
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  14:40
  Appleby
  Platform 1 estimated
  Appleby
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Appleby to Alton