Trains from

Alexandria to Albrighton

 1. on time
  Alexandria
  Platform 1
  09:09
  Alexandria
  Platform 1
  09:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 9
  09:53
  Glasgow Queen Street
  10:40
  Glasgow Central
  10:40
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  12:56
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  13:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  14:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  10:39
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  11:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  11:23
  Glasgow Queen Street
  12:00
  Glasgow Central
  12:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  14:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  15:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  15:37
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  15:47
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  10:39
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  11:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  11:23
  Glasgow Queen Street
  12:00
  Glasgow Central
  12:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  11:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  11:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  11:53
  Glasgow Queen Street
  12:40
  Glasgow Central
  12:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:56
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  15:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  16:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 5. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  12:39
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  13:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  13:23
  Glasgow Queen Street
  14:00
  Glasgow Central
  14:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  16:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  17:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  17:37
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  17:47
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  18:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  12:39
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  13:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  13:23
  Glasgow Queen Street
  14:00
  Glasgow Central
  14:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  18:10
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  18:24
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  13:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  13:52
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  13:52
  Glasgow Queen Street
  14:40
  Glasgow Central
  14:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  16:56
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  17:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  18:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  14:39
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  15:24
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  15:24
  Glasgow Queen Street
  16:00
  Glasgow Central
  16:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  19:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:25
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  15:09
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  15:53
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  15:53
  Glasgow Queen Street
  16:40
  Glasgow Central
  16:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  18:44
  Lancaster
  Platform 4 estimated
  18:59
  Lancaster
  Platform 4 estimated
  20:38
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  21:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  21:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 10. on time
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  16:39
  Alexandria
  Platform 1 estimated
  17:23
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  17:45
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  18:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  22:32
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:44
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:57
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Albrighton to Alexandria