Trains from

Aldermaston to Sleaford

 1. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:00
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:16
  Reading
  Platform 10 estimated
  07:44
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  07:44
  London Paddington
  08:30
  London Kings Cross
  08:30
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:16
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  09:35
  Peterborough
  Platform 1 estimated
  10:20
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Peak
 2. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:38
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:41
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  08:41
  London Paddington
  09:30
  London Kings Cross
  09:30
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  10:16
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  10:40
  Peterborough
  Platform 1 estimated
  11:25
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:08
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:24
  Reading
  Platform 1 estimated
  08:34
  Reading
  Platform 11 estimated
  09:00
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  09:00
  London Paddington
  09:48
  London Kings Cross
  09:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  10:49
  Grantham
  Platform 2 estimated
  11:27
  Grantham
  Platform 4 estimated
  11:52
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 4. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:36
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:52
  Reading
  Platform 1 estimated
  09:17
  Reading
  Platform 11 estimated
  09:43
  London Paddington
  Platform 10 estimated
  09:43
  London Paddington
  10:30
  London Kings Cross
  10:30
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  11:16
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  11:50
  Peterborough
  Platform 1B estimated
  12:38
  Sleaford
  Platform 2 estimated
  Sleaford
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 5. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  09:48
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  10:19
  Reading
  Platform 10 estimated
  10:45
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  10:45
  London Paddington
  11:30
  London Kings Cross
  11:30
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  12:16
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  12:41
  Peterborough
  Platform 1 estimated
  13:26
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 6. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  10:53
  Reading
  Platform 11 estimated
  11:21
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  11:21
  London Paddington
  12:06
  London Kings Cross
  12:06
  London Kings Cross
  13:20
  Grantham
  Platform 2 estimated
  13:27
  Grantham
  Platform 3 estimated
  13:54
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 7. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:28
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:44
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:52
  Reading
  Platform 11 estimated
  12:21
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  12:21
  London Paddington
  13:06
  London Kings Cross
  13:06
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  14:19
  Grantham
  Platform 2 estimated
  14:27
  Grantham
  Platform 4 estimated
  14:52
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 8. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  12:47
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  13:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  13:18
  Reading
  Platform 13 estimated
  14:18
  London Paddington
  Platform 12 estimated
  14:18
  London Paddington
  15:06
  London Kings Cross
  15:06
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:19
  Grantham
  Platform 2 estimated
  16:29
  Grantham
  Platform 4 estimated
  16:54
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 9. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  13:46
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  14:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  14:11
  Reading
  Platform 10 estimated
  14:37
  London Paddington
  Platform 2 estimated
  14:37
  London Paddington
  15:30
  London Kings Cross
  15:30
  London Kings Cross
  16:16
  Peterborough
  Platform 4 estimated
  16:25
  Peterborough
  Platform 1B estimated
  17:15
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  Sleaford
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Peak
 10. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  14:27
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  14:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  14:53
  Reading
  Platform 11 estimated
  15:21
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  15:21
  London Paddington
  16:06
  London Kings Cross
  16:06
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  17:21
  Grantham
  Platform 2 estimated
  17:32
  Grantham
  Platform 4 estimated
  18:00
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  Sleaford
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Sleaford to Aldermaston