Trains from

Aldermaston to Neilston

 1. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  21:27
  Aldermaston
  Platform 1
  21:43
  Reading
  Platform 1 estimated
  22:03
  Reading
  Platform 11 estimated
  22:37
  London Paddington
  Platform 2 estimated
  22:37
  London Paddington
  23:50
  London Euston
  23:50
  London Euston
  07:22
  Glasgow Central
  07:50
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  08:14
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  23:50
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  00:07
  Reading
  Platform 15 estimated
  02:24
  Reading
  Platform 14 estimated
  03:15
  London Paddington
  Platform 14 estimated
  03:15
  London Paddington
  05:31
  London Euston
  05:31
  London Euston
  10:38
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  11:05
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:34
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:01
  Reading
  Platform 1 estimated
  06:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  07:48
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  08:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  11:16
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  12:39
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  13:05
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  13:34
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:00
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  08:48
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  09:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  13:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  13:35
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  14:04
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:38
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:41
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  08:41
  London Paddington
  09:30
  London Euston
  09:30
  London Euston
  13:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:35
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  15:04
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:36
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:52
  Reading
  Platform 1 estimated
  09:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  10:48
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  11:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:35
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  16:04
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  09:48
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  10:19
  Reading
  Platform 10 estimated
  10:45
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  10:45
  London Paddington
  11:30
  London Euston
  11:30
  London Euston
  15:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  16:35
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  17:04
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:11
  Reading
  Platform 10 estimated
  11:37
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  11:37
  London Paddington
  12:30
  London Euston
  12:30
  London Euston
  16:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  17:18
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  17:44
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:15
  Reading
  Platform 8 estimated
  12:48
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  13:15
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:37
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  18:06
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:28
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:44
  Reading
  Platform 1 estimated
  12:18
  Reading
  Platform 10 estimated
  12:44
  London Paddington
  Platform 2 estimated
  12:44
  London Paddington
  13:30
  London Euston
  13:30
  London Euston
  17:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  18:35
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  19:04
  Neilston
  Platform 2 estimated
  Neilston
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Neilston to Aldermaston