Trains from

Aldermaston to Girvan

 1. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  21:27
  Aldermaston
  Platform 1
  21:43
  Reading
  Platform 1
  22:03
  Reading
  Platform 11
  22:37
  London Paddington
  Platform 2 estimated
  22:37
  London Paddington
  23:50
  London Euston
  23:50
  London Euston
  05:13
  Carlisle
  06:08
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  07:52
  Kilmarnock
  Platform 3 estimated
  08:01
  Kilmarnock
  Platform 2 estimated
  08:27
  Ayr
  Platform 4 estimated
  08:40
  Ayr
  09:31
  Girvan
  Platform 2 estimated
  Girvan
  Platform 2 estimated
  6 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  21:27
  Aldermaston
  Platform 1
  21:43
  Reading
  Platform 1
  22:03
  Reading
  Platform 11
  22:37
  London Paddington
  Platform 2 estimated
  22:37
  London Paddington
  23:50
  London Euston
  23:50
  London Euston
  07:22
  Glasgow Central
  08:08
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  09:23
  Ayr
  Platform 4 estimated
  09:30
  Ayr
  10:21
  Girvan
  Girvan
  5 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  23:50
  Aldermaston
  Platform 1
  00:07
  Reading
  Platform 15 estimated
  02:24
  Reading
  Platform 14 estimated
  03:15
  London Paddington
  Platform 14 estimated
  03:15
  London Paddington
  05:31
  London Euston
  05:31
  London Euston
  10:38
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  11:04
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  12:05
  Ayr
  Platform 1 estimated
  12:26
  Ayr
  13:17
  Girvan
  Platform 2 estimated
  Girvan
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 4. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:01
  Reading
  Platform 1 estimated
  06:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  07:48
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  08:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  11:12
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  12:58
  Kilmarnock
  Platform 3 estimated
  13:03
  Kilmarnock
  Platform 1 estimated
  13:28
  Ayr
  Platform 4 estimated
  13:40
  Ayr
  14:31
  Girvan
  Girvan
  5 changes
  Off Peak
 5. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:00
  Reading
  Platform 1 estimated
  07:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  08:48
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  09:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  13:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  13:30
  Glasgow Central
  Platform 13 estimated
  14:19
  Ayr
  Platform 2 estimated
  14:24
  Ayr
  15:15
  Girvan
  Platform 2 estimated
  Girvan
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  07:38
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:41
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  08:41
  London Paddington
  09:30
  London Euston
  09:30
  London Euston
  13:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:30
  Glasgow Central
  Platform 15 estimated
  15:18
  Ayr
  Platform 2 estimated
  15:35
  Ayr
  16:26
  Girvan
  Girvan
  4 changes
  Off Peak
 7. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:36
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  08:52
  Reading
  Platform 1 estimated
  09:15
  Reading
  Platform 3 estimated
  10:48
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  11:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:30
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  16:25
  Ayr
  17:16
  Girvan
  Platform 2 estimated
  Girvan
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  09:48
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:03
  Reading
  Platform 1 estimated
  10:19
  Reading
  Platform 10 estimated
  10:45
  London Paddington
  Platform 9 estimated
  10:45
  London Paddington
  11:30
  London Euston
  11:30
  London Euston
  14:46
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  15:05
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  16:55
  Kilmarnock
  Platform 3 estimated
  17:00
  Kilmarnock
  Platform 1 estimated
  17:23
  Ayr
  Platform 4 estimated
  17:35
  Ayr
  18:26
  Girvan
  Girvan
  6 changes
  Off Peak
 9. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:30
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  10:45
  Reading
  Platform 1 estimated
  11:15
  Reading
  Platform 8 estimated
  12:48
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  13:15
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:47
  Glasgow Central
  Platform 15 estimated
  18:38
  Ayr
  Platform 3 estimated
  18:56
  Ayr
  19:47
  Girvan
  Platform 2 estimated
  Girvan
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:28
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  11:44
  Reading
  Platform 1 estimated
  12:18
  Reading
  Platform 10 estimated
  12:44
  London Paddington
  Platform 2 estimated
  12:44
  London Paddington
  13:30
  London Euston
  13:30
  London Euston
  17:59
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  18:30
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  19:09
  Troon
  Platform 2 estimated
  19:16
  Troon
  Platform 2 estimated
  19:28
  Ayr
  Platform 3 estimated
  19:35
  Ayr
  20:26
  Girvan
  Girvan
  6 changes
  Off Peak

Find journey information for Girvan to Aldermaston