Trains from

Aldermaston to Ashtead

 1. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  15:27
  Aldermaston
  Platform 1
  15:44
  Reading
  Platform 1
  16:04
  Reading
  Platform 5
  16:49
  Guildford
  Platform 6
  16:58
  Guildford
  Platform 1
  17:27
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  16:10
  Aldermaston
  Platform 1
  16:26
  Reading
  Platform 1
  16:51
  Reading
  Platform 15A
  17:35
  Guildford
  Platform 6
  17:58
  Guildford
  Platform 1
  18:27
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  17:18
  Aldermaston
  Platform 1
  17:36
  Reading
  Platform 1 estimated
  18:04
  Reading
  Platform 5 estimated
  18:47
  Guildford
  Platform 6
  18:58
  Guildford
  Platform 1
  19:27
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  18:06
  Aldermaston
  Platform 1
  18:20
  Reading
  Platform 11 estimated
  18:31
  Reading
  Platform 4 estimated
  19:25
  Dorking Deepdene
  Platform 1 estimated
  19:25
  Dorking Deepdene
  19:37
  Dorking (Main)
  19:37
  Dorking (Main)
  Platform 1 estimated
  19:48
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aldermaston
  Platform 1
  18:25
  Aldermaston
  Platform 1
  18:43
  Reading
  Platform 1 estimated
  19:02
  Reading
  Platform 5 estimated
  19:45
  Guildford
  Platform 6A
  19:58
  Guildford
  Platform 1
  20:27
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  19:07
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  19:22
  Reading
  Platform 11 estimated
  19:32
  Reading
  Platform 4 estimated
  20:23
  Dorking Deepdene
  Platform 1 estimated
  20:23
  Dorking Deepdene
  20:37
  Dorking (Main)
  20:37
  Dorking (Main)
  Platform 1 estimated
  20:48
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  20:27
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  20:42
  Reading
  Platform 1 estimated
  21:04
  Reading
  Platform 10 estimated
  21:31
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  21:31
  London Paddington
  22:25
  London Victoria
  22:25
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  23:10
  Ashtead
  on time
  Ashtead
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  20:27
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  20:42
  Reading
  Platform 1 estimated
  21:26
  Reading
  Platform 4 estimated
  22:09
  Guildford
  Platform 4
  22:46
  Guildford
  Platform 1
  23:14
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  21:27
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  21:43
  Reading
  Platform 12B estimated
  22:12
  Reading
  Platform 4 estimated
  23:23
  Clapham Junction
  Platform 4
  23:51
  Clapham Junction
  Platform 11
  00:23
  Ashtead
  Platform 2 estimated
  on time
  Ashtead
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Aldermaston
  Platform 1 estimated
  05:45
  Aldermaston
  Platform 1 estimated
  06:01
  Reading
  Platform 1 estimated
  06:32
  Reading
  Platform 14 estimated
  07:07
  Guildford
  Platform 6 estimated
  07:12
  Guildford
  Platform 1 estimated
  07:39
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  Ashtead
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Ashtead to Aldermaston