Trains from

Alderley Edge to Aberdour

 1. on time
  Alderley Edge
  Platform 1
  09:38
  Alderley Edge
  Platform 1
  09:53
  Manchester Airport
  Platform 2A
  10:10
  Manchester Airport
  Platform 1A
  13:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  13:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  14:12
  Aberdour
  Platform 2
  on time
  Aberdour
  Platform 2
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Alderley Edge
  Platform 2
  10:19
  Alderley Edge
  Platform 2
  10:42
  Crewe
  Platform 1
  11:09
  Crewe
  Platform 11
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:12
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Alderley Edge
  11:38
  Alderley Edge
  11:53
  Manchester Airport
  Platform 2A estimated
  12:10
  Manchester Airport
  Platform 1A estimated
  15:29
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  15:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  16:13
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Alderley Edge
  12:19
  Alderley Edge
  12:42
  Crewe
  Platform 1 estimated
  13:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  16:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  16:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  17:14
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Alderley Edge
  13:39
  Alderley Edge
  13:54
  Manchester Airport
  Platform 2A estimated
  14:10
  Manchester Airport
  Platform 1A estimated
  17:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  18:22
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Alderley Edge
  Platform 2 estimated
  14:30
  Alderley Edge
  Platform 2 estimated
  14:59
  Crewe
  Platform 1 estimated
  15:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:12
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  19:43
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Alderley Edge
  15:38
  Alderley Edge
  15:53
  Manchester Airport
  Platform 2A estimated
  16:10
  Manchester Airport
  Platform 1A estimated
  19:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  20:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  20:32
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Alderley Edge
  16:19
  Alderley Edge
  16:42
  Crewe
  Platform 1 estimated
  17:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  20:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:05
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  21:37
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 9. on time
  Alderley Edge
  Platform 1 estimated
  17:38
  Alderley Edge
  Platform 1 estimated
  17:53
  Manchester Airport
  Platform 2A estimated
  18:10
  Manchester Airport
  Platform 1A estimated
  21:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  22:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  22:42
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 10. on time
  Alderley Edge
  18:20
  Alderley Edge
  18:43
  Crewe
  Platform 1 estimated
  19:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  22:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  23:09
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  on time
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Aberdour to Alderley Edge