Trains from

Albrighton to Wrenbury

 1. on time
  Albrighton
  Platform 2
  15:38
  Albrighton
  Platform 2
  16:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  16:24
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  16:59
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  17:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  18:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  18:30
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  19:04
  Wrenbury
  on time
  Wrenbury
  1 change
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  18:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  19:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  20:32
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  21:02
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  19:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:30
  Crewe
  Platform 11 estimated
  21:21
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:35
  Wrenbury
  Platform 2 estimated
  on time
  Wrenbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:54
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:32
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:12
  Crewe
  Platform 5 estimated
  22:26
  Wrenbury
  on time
  Wrenbury
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  21:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  22:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  22:20
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  22:49
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  22:57
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  23:30
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  00:12
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  00:44
  Wrenbury
  on time
  Wrenbury
  1 change
  Peak
 8. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:16
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  00:53
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  05:31
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:01
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  Wrenbury
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 9. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:37
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:08
  Crewe
  Platform 12 estimated
  07:34
  Crewe
  Platform 12 estimated
  07:46
  Wrenbury
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 2 estimated
  07:05
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  07:41
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  08:00
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  08:34
  Wrenbury
  Wrenbury
  1 change
  Peak

Find journey information for Wrenbury to Albrighton