Trains from

Albrighton to Windsor & Eton Riverside

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  07:50
  Albrighton
  Platform 1
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4
  08:41
  Wolverhampton
  Platform 3
  10:14
  Oxford
  Platform 3
  10:31
  Oxford
  Platform 3 estimated
  11:11
  Slough
  Platform 3 estimated
  11:30
  Slough
  Platform 1 estimated
  11:36
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  11:36
  Windsor & Eton Central
  11:48
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  08:21
  Albrighton
  Platform 1
  08:55
  Birmingham New Street
  Platform 1B
  09:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  10:40
  Oxford
  Platform 3
  11:01
  Oxford
  Platform 3
  11:39
  Slough
  Platform 3 estimated
  11:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  11:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  11:56
  Windsor & Eton Central
  12:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  10:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  11:41
  Oxford
  Platform 3 estimated
  12:01
  Oxford
  Platform 3 estimated
  12:39
  Slough
  Platform 3 estimated
  12:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  12:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  12:56
  Windsor & Eton Central
  13:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:55
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  11:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  12:40
  Oxford
  Platform 3 estimated
  13:01
  Oxford
  Platform 3 estimated
  13:40
  Slough
  Platform 3 estimated
  13:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  13:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  13:56
  Windsor & Eton Central
  14:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:55
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  12:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  13:41
  Oxford
  Platform 3 estimated
  14:01
  Oxford
  Platform 3 estimated
  14:41
  Slough
  Platform 3 estimated
  14:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  14:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  14:56
  Windsor & Eton Central
  15:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  13:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  14:40
  Oxford
  Platform 3 estimated
  15:01
  Oxford
  Platform 3 estimated
  15:41
  Slough
  Platform 3 estimated
  15:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  15:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  15:56
  Windsor & Eton Central
  16:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  14:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  15:40
  Oxford
  Platform 3 estimated
  16:01
  Oxford
  Platform 3 estimated
  16:40
  Slough
  Platform 3 estimated
  16:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  16:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  16:56
  Windsor & Eton Central
  17:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Off Peak
 8. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:55
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  15:33
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  16:40
  Oxford
  Platform 3 estimated
  17:01
  Oxford
  Platform 3 estimated
  17:41
  Slough
  Platform 3 estimated
  17:51
  Slough
  Platform 1 estimated
  17:57
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  17:57
  Windsor & Eton Central
  18:09
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Off Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  16:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  17:40
  Oxford
  Platform 3 estimated
  18:06
  Oxford
  Platform 3 estimated
  18:44
  Slough
  Platform 3 estimated
  18:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  18:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  18:56
  Windsor & Eton Central
  19:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Off Peak
 10. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  16:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  17:33
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  18:40
  Oxford
  Platform 3 estimated
  19:02
  Oxford
  Platform 3 estimated
  19:40
  Slough
  Platform 3 estimated
  19:50
  Slough
  Platform 1 estimated
  19:56
  Windsor & Eton Central
  Platform 1 estimated
  19:56
  Windsor & Eton Central
  20:08
  Windsor & Eton Riverside
  Windsor & Eton Riverside
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Windsor & Eton Riverside to Albrighton