Trains from

Albrighton to Whitecraigs

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  18:21
  Albrighton
  Platform 1
  18:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  19:20
  Wolverhampton
  Platform 1
  20:44
  Liverpool Lime Street
  Platform 7 estimated
  21:03
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  21:10
  Birkenhead Hamilton Square
  Platform 3 estimated
  21:10
  Birkenhead Hamilton Square
  22:30
  Birkenhead 12 Quays
  22:30
  Birkenhead 12 Quays
  06:30
  Belfast Port
  07:30
  Belfast Port
  09:45
  Cairnryan (Port)
  10:15
  Cairnryan (Port)
  11:30
  Ayr
  11:45
  Ayr
  Platform 2 estimated
  12:36
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  12:59
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  13:19
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  8 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  22:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  22:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:49
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  00:10
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  09:22
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  12:46
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  13:23
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  13:43
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:44
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:59
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  13:27
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  13:53
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  14:13
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Albrighton
  10:31
  Albrighton
  10:50
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:00
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  11:37
  Crewe
  Platform 11 estimated
  11:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  15:04
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  15:23
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  15:43
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Albrighton
  10:31
  Albrighton
  10:50
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:16
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:53
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  16:13
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 2 estimated
  10:35
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  11:09
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  11:35
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:25
  Crewe
  Platform 6 estimated
  12:58
  Crewe
  Platform 6 estimated
  16:06
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  16:23
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  16:43
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:53
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  18:13
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Albrighton
  14:46
  Albrighton
  15:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:13
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  19:53
  Glasgow Central
  Platform 7 estimated
  20:13
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Albrighton
  16:46
  Albrighton
  17:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  21:12
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:53
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  22:13
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  Whitecraigs
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  18:46
  Albrighton
  19:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  23:21
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  06:17
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  06:37
  Whitecraigs
  Whitecraigs
  2 changes
  Peak

Find journey information for Whitecraigs to Albrighton