Trains from

Albrighton to Welham Green

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:44
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:32
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  09:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  11:31
  London Euston
  11:31
  London Euston
  12:35
  Highbury & Islington
  12:35
  Highbury & Islington
  Platform 4 estimated
  13:09
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:43
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:32
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  10:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:10
  Finsbury Park
  13:10
  Finsbury Park
  Platform 8 estimated
  13:39
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  10:31
  Albrighton
  10:50
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:04
  London Euston
  13:04
  London Euston
  14:05
  Highbury & Islington
  14:05
  Highbury & Islington
  Platform 4 estimated
  14:39
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  London Euston
  15:37
  London Euston
  16:35
  Highbury & Islington
  16:35
  Highbury & Islington
  Platform 4 estimated
  17:09
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:58
  Milton Keynes Central
  Platform 4 estimated
  15:07
  Milton Keynes Central
  Platform 1 estimated
  15:34
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  15:41
  Watford Junction
  Platform 4 estimated
  16:12
  Willesden Junction
  Platform 1
  16:28
  Willesden Junction
  Platform 4
  16:54
  Highbury & Islington
  Platform 8
  17:05
  Highbury & Islington
  Platform 4 estimated
  17:39
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  on time
  Welham Green
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak

Find journey information for Welham Green to Albrighton