Trains from

Albrighton to Strood (Kent)

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  19:21
  Albrighton
  Platform 1
  19:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  19:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  21:37
  London Euston
  21:37
  London Euston
  22:25
  London St Pancras International
  22:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  22:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  on time
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  20:21
  Albrighton
  Platform 1
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:47
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  22:41
  London Euston
  22:41
  London Euston
  23:25
  London St Pancras International
  23:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  23:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  on time
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  04:50
  London Charing Cross
  04:50
  London Charing Cross
  Platform 1 estimated
  05:56
  Gravesend
  06:13
  Gravesend
  Platform 2 estimated
  06:24
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:41
  London Blackfriars
  05:41
  London Blackfriars
  Platform 1 estimated
  06:54
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  on time
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:36
  London Euston
  07:36
  London Euston
  08:25
  London St Pancras International
  08:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  08:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:03
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:18
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:17
  London Euston
  08:17
  London Euston
  08:52
  London St Pancras International
  08:52
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  09:28
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  09:34
  London Euston
  09:34
  London Euston
  10:22
  London St Pancras International
  10:22
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  10:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  10:33
  London Euston
  10:33
  London Euston
  11:25
  London St Pancras International
  11:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  11:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:33
  London Euston
  11:33
  London Euston
  12:27
  London St Pancras International
  12:27
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  12:59
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:32
  London Euston
  12:32
  London Euston
  13:25
  London St Pancras International
  13:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  13:58
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  Strood (Kent)
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Strood (Kent) to Albrighton