Trains from

Albrighton to Saltash

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  14:21
  Albrighton
  Platform 1
  14:55
  Birmingham New Street
  Platform 7B
  15:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B
  18:11
  Newton Abbot
  Platform 2 estimated
  18:45
  Newton Abbot
  Platform 2 estimated
  19:41
  Saltash
  Platform 1 estimated
  on time
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  15:21
  Albrighton
  Platform 1
  15:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  16:12
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  18:15
  Taunton
  Platform 2 estimated
  18:55
  Taunton
  Platform 2 estimated
  20:38
  Saltash
  Platform 1 estimated
  on time
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  17:55
  Birmingham New Street
  Platform 5M estimated
  18:12
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  21:39
  Plymouth
  Platform 4 estimated
  22:42
  Plymouth
  Platform 6 estimated
  22:50
  Saltash
  Platform 1 estimated
  on time
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  19:55
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  20:12
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  23:44
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  07:02
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  07:14
  Saltash
  Platform 1 estimated
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  21:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  21:57
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  22:12
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  22:51
  Cheltenham Spa
  Platform 1 estimated
  23:00
  Cheltenham Spa
  Platform 1 estimated
  23:53
  Severn Tunnel Junction
  Platform 1 estimated
  00:15
  Severn Tunnel Junction
  01:22
  Bristol Temple Meads
  05:24
  Bristol Temple Meads
  Platform 4 estimated
  08:24
  Saltash
  Platform 1 estimated
  Saltash
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  21:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  22:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  23:08
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  00:57
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  05:33
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  06:01
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  06:24
  Bristol Parkway
  Platform 4 estimated
  09:31
  Saltash
  Platform 1 estimated
  Saltash
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:17
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  07:42
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  09:11
  Bristol Temple Meads
  Platform 3 estimated
  09:55
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  12:52
  Saltash
  Platform 1 estimated
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  10:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  13:38
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  14:09
  Plymouth
  Platform 6 estimated
  14:17
  Saltash
  Platform 1 estimated
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:55
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  12:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  15:40
  Plymouth
  Platform 6 estimated
  15:57
  Plymouth
  Platform 4 estimated
  16:12
  Saltash
  Platform 1 estimated
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  13:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  16:45
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  17:01
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  17:14
  Saltash
  Platform 1 estimated
  Saltash
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Saltash to Albrighton