Trains from

Albrighton to Salhouse

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  08:44
  Albrighton
  Platform 1
  09:32
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  09:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  11:31
  London Euston
  11:31
  London Euston
  12:30
  London Liverpool Street
  12:30
  London Liverpool Street
  Platform 10 estimated
  14:31
  Norwich
  Platform 2 estimated
  14:36
  Norwich
  Platform 4 estimated
  14:46
  Salhouse
  Platform 2
  on time
  Salhouse
  Platform 2
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:43
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:14
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  11:22
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  13:17
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  13:43
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  15:24
  Norwich
  Platform 2A estimated
  16:36
  Norwich
  Platform 4 estimated
  16:46
  Salhouse
  Platform 2
  on time
  Salhouse
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  10:31
  Albrighton
  10:50
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:22
  Wolverhampton
  Platform 5 estimated
  11:46
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  12:22
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  14:52
  Ely
  Platform 2 estimated
  15:07
  Ely
  Platform 1 estimated
  16:13
  Norwich
  Platform 3 estimated
  16:36
  Norwich
  Platform 4 estimated
  16:46
  Salhouse
  Platform 2
  on time
  Salhouse
  Platform 2
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:22
  Wolverhampton
  Platform 5 estimated
  13:46
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  14:22
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  16:16
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  16:59
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  18:30
  Norwich
  Platform 1 estimated
  18:36
  Norwich
  Platform 4 estimated
  18:46
  Salhouse
  Platform 2
  on time
  Salhouse
  Platform 2
  4 changes
  Peak
 5. on time
  Albrighton
  14:46
  Albrighton
  15:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:22
  Wolverhampton
  Platform 5 estimated
  15:46
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  16:22
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  18:16
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  18:49
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  20:26
  Norwich
  Platform 3 estimated
  20:36
  Norwich
  Platform 5 estimated
  20:46
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  on time
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:57
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  21:29
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  05:19
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  07:10
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  07:38
  Peterborough
  Platform 7 estimated
  09:15
  Norwich
  Platform 1B estimated
  09:45
  Norwich
  Platform 5 estimated
  09:55
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:40
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  07:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  09:14
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  09:40
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  11:12
  Norwich
  Platform 3B estimated
  11:45
  Norwich
  Platform 4 estimated
  11:55
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:30
  London Liverpool Street
  09:30
  London Liverpool Street
  Platform 12 estimated
  11:27
  Norwich
  Platform 2 estimated
  11:45
  Norwich
  Platform 4 estimated
  11:55
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:55
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  09:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  11:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  11:41
  Peterborough
  Platform 5 estimated
  13:13
  Norwich
  Platform 3B estimated
  13:45
  Norwich
  Platform 6 estimated
  13:55
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  Salhouse
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Salhouse to Albrighton