Trains from

Albrighton to Prestbury

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  20:21
  Albrighton
  Platform 1
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2
  21:15
  Wolverhampton
  Platform 1
  21:45
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  22:20
  Stoke-on-trent
  Platform 3
  22:53
  Prestbury
  Platform 2
  on time
  Prestbury
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  21:21
  Albrighton
  Platform 1
  21:36
  Wolverhampton
  Platform 3
  22:15
  Wolverhampton
  Platform 1
  23:01
  Macclesfield
  Platform 1 estimated
  06:17
  Macclesfield
  Platform 1 estimated
  06:21
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  06:15
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  06:44
  Stoke-on-trent
  Platform 2
  06:58
  Stoke-on-trent
  Platform 3 estimated
  07:24
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:48
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  07:37
  Macclesfield
  Platform 1 estimated
  07:49
  Macclesfield
  Platform 3 estimated
  07:53
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  08:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  08:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3 estimated
  09:22
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:49
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  09:18
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  09:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3 estimated
  10:22
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:49
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:17
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  10:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3 estimated
  11:22
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  Prestbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Prestbury to Albrighton