Trains from

Albrighton to Plumpton

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  19:21
  Albrighton
  Platform 1
  19:37
  Wolverhampton
  Platform 3
  19:45
  Wolverhampton
  Platform 4
  21:35
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  21:44
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  22:33
  Clapham Junction
  Platform 17
  22:43
  Clapham Junction
  Platform 13
  23:14
  Three Bridges
  Platform 3 estimated
  23:25
  Three Bridges
  23:50
  Haywards Heath
  00:02
  Haywards Heath
  00:27
  Plumpton
  Platform 2
  on time
  Plumpton
  Platform 2
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  20:21
  Albrighton
  Platform 1
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 3
  20:45
  Wolverhampton
  Platform 4
  22:53
  London Euston
  22:53
  London Euston
  00:02
  London Victoria
  00:02
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  00:48
  Three Bridges
  Platform 1 estimated
  00:55
  Three Bridges
  01:55
  Lewes
  Platform 1
  07:40
  Lewes
  08:00
  Plumpton
  Plumpton
  5 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  21:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  21:56
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  22:14
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  00:40
  London Euston
  00:40
  London Euston
  02:06
  London Victoria
  02:06
  London Victoria
  Platform 12 estimated
  03:06
  Three Bridges
  Platform 2 estimated
  05:10
  Three Bridges
  06:05
  Brighton
  06:55
  Brighton
  Platform 8 estimated
  07:12
  Lewes
  Platform 5 estimated
  07:40
  Lewes
  08:00
  Plumpton
  Plumpton
  6 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:03
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:18
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:07
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  10:17
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  10:57
  Clapham Junction
  Platform 17 estimated
  11:02
  Clapham Junction
  Platform 13 estimated
  11:35
  Three Bridges
  Platform 3 estimated
  11:50
  Three Bridges
  12:15
  Haywards Heath
  12:31
  Haywards Heath
  12:51
  Plumpton
  Plumpton
  5 changes
  Off Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:44
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:32
  Birmingham International
  Platform 2 estimated
  09:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  11:31
  London Euston
  11:31
  London Euston
  12:26
  London St Pancras International
  12:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  13:22
  Three Bridges
  Platform 5 estimated
  13:50
  Three Bridges
  14:15
  Haywards Heath
  14:31
  Haywards Heath
  14:51
  Plumpton
  Plumpton
  5 changes
  Off Peak
 6. Albrighton
  10:31
  Albrighton
  10:50
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:04
  London Euston
  13:04
  London Euston
  13:55
  London Victoria
  13:55
  London Victoria
  Platform 18 estimated
  14:35
  Three Bridges
  Platform 3 estimated
  14:50
  Three Bridges
  15:15
  Haywards Heath
  15:31
  Haywards Heath
  15:51
  Plumpton
  Plumpton
  5 changes
  Off Peak
 7. Albrighton
  12:46
  Albrighton
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  London Euston
  15:37
  London Euston
  16:26
  London St Pancras International
  16:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  17:22
  Three Bridges
  Platform 5 estimated
  17:50
  Three Bridges
  18:15
  Haywards Heath
  18:31
  Haywards Heath
  18:51
  Plumpton
  Plumpton
  5 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  16:46
  Albrighton
  17:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:37
  London Euston
  19:37
  London Euston
  20:26
  London St Pancras International
  20:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  21:22
  Three Bridges
  Platform 5 estimated
  21:50
  Three Bridges
  22:15
  Haywards Heath
  22:31
  Haywards Heath
  22:51
  Plumpton
  Plumpton
  5 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  18:46
  Albrighton
  19:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:46
  London Euston
  21:46
  London Euston
  22:26
  London St Pancras International
  22:26
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  23:22
  Three Bridges
  Platform 3 estimated
  23:40
  Three Bridges
  00:26
  Plumpton
  Plumpton
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Plumpton to Albrighton