Trains from

Albrighton to Otford

 1. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  08:55
  London Victoria
  08:55
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  09:30
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:25
  London Victoria
  09:25
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  09:58
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:25
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  10:55
  London Victoria
  10:55
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  11:30
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:25
  London Victoria
  11:25
  London Victoria
  Platform 2 estimated
  11:58
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:34
  London Euston
  11:34
  London Euston
  12:25
  London Victoria
  12:25
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  12:58
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:25
  London Victoria
  13:25
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  13:58
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:25
  London Victoria
  14:25
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  14:58
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  London Euston
  14:33
  London Euston
  15:25
  London Victoria
  15:25
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  15:58
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:33
  London Euston
  15:33
  London Euston
  16:25
  London Victoria
  16:25
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  16:58
  Otford
  Platform 2 estimated
  on time
  Otford
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:32
  London Euston
  16:32
  London Euston
  17:22
  London Victoria
  17:22
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  17:59
  Otford
  Platform 2 estimated
  on time
  Otford
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Otford to Albrighton