Trains from

Albrighton to Normans Bay

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  17:21
  Albrighton
  Platform 1
  17:36
  Wolverhampton
  Platform 4
  17:45
  Wolverhampton
  Platform 2
  19:33
  London Euston
  19:33
  London Euston
  20:37
  London St Pancras International
  20:37
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  21:14
  Ashford International
  Platform 6 estimated
  21:24
  Ashford International
  Platform 1 estimated
  22:29
  Normans Bay
  Platform 1
  on time
  Normans Bay
  Platform 1
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  20:36
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:47
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  22:42
  London Euston
  22:42
  London Euston
  00:02
  London Victoria
  00:02
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  01:47
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 2
  05:51
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  06:02
  Normans Bay
  Normans Bay
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  21:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  21:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  21:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  00:03
  London Euston
  00:03
  London Euston
  00:52
  London St Pancras International
  00:52
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  02:02
  Three Bridges
  Platform 3 estimated
  02:14
  Three Bridges
  03:19
  Brighton
  05:01
  Brighton
  Platform 7 estimated
  05:31
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 2 estimated
  05:51
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  06:02
  Normans Bay
  Normans Bay
  6 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  02:32
  London St Pancras International
  02:32
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  03:30
  Gatwick Airport
  Platform 2 estimated
  04:58
  Gatwick Airport
  Platform 2 estimated
  05:32
  Brighton
  Platform 5 estimated
  05:58
  Brighton
  Platform 8 estimated
  06:45
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  06:50
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  07:01
  Normans Bay
  Normans Bay
  6 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:32
  London Victoria
  05:32
  London Victoria
  Platform 19 estimated
  07:15
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 2 estimated
  07:53
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  08:05
  Normans Bay
  Normans Bay
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  22:21
  Albrighton
  22:38
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  06:46
  London Victoria
  06:46
  London Victoria
  Platform 19 estimated
  08:35
  Normans Bay
  Normans Bay
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  23:59
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  00:17
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  05:00
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:05
  London Euston
  07:05
  London Euston
  07:46
  London Victoria
  07:46
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  09:24
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  09:53
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  10:04
  Normans Bay
  Normans Bay
  4 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:31
  London Euston
  08:31
  London Euston
  09:16
  London Victoria
  09:16
  London Victoria
  Platform 17 estimated
  10:43
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 2 estimated
  10:53
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  11:04
  Normans Bay
  Normans Bay
  4 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:37
  London St Pancras International
  09:37
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  10:14
  Ashford International
  Platform 6 estimated
  10:24
  Ashford International
  Platform 1 estimated
  11:27
  Normans Bay
  Normans Bay
  4 changes
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:16
  London Victoria
  11:16
  London Victoria
  Platform 15 estimated
  12:41
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 2 estimated
  12:53
  Hampden Park (Sussex)
  Platform 1 estimated
  13:04
  Normans Bay
  Normans Bay
  4 changes
  Peak

Find journey information for Normans Bay to Albrighton