Trains from

Albrighton to Newbridge

 1. Albrighton
  Platform 2 estimated
  06:24
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  07:00
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  07:17
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  09:19
  Cardiff Central
  Platform 4A estimated
  09:34
  Cardiff Central
  10:14
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 2. Albrighton
  Platform 2 estimated
  07:05
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  07:41
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  08:10
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  09:58
  Cardiff Central
  Platform 4 estimated
  10:34
  Cardiff Central
  11:14
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:55
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  09:30
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  11:28
  Cardiff Central
  Platform 4B estimated
  11:40
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  12:20
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 2 estimated
  09:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  10:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  10:25
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  12:10
  Cardiff Central
  Platform 4A estimated
  12:34
  Cardiff Central
  13:13
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:55
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  13:26
  Cardiff Central
  Platform 4B estimated
  13:34
  Cardiff Central
  14:14
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:55
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  14:26
  Cardiff Central
  Platform 4 estimated
  14:34
  Cardiff Central
  15:14
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 7. Albrighton
  Platform 2 estimated
  11:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  12:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  12:39
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  14:37
  Cardiff Central
  Platform 3B estimated
  15:34
  Cardiff Central
  16:14
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  13:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  14:28
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  14:41
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  15:23
  Cardiff Central
  Platform 3 estimated
  15:34
  Cardiff Central
  16:14
  Newbridge
  Newbridge
  3 changes
  Peak
 9. Albrighton
  Platform 2 estimated
  12:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  13:14
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  13:40
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  15:38
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  16:34
  Cardiff Central
  17:14
  Newbridge
  Newbridge
  2 changes
  Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:55
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  14:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  15:29
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  15:41
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  16:22
  Cardiff Central
  Platform 3 estimated
  16:34
  Cardiff Central
  17:14
  Newbridge
  Newbridge
  3 changes
  Peak

Find journey information for Newbridge to Albrighton