Trains from

Albrighton to Milngavie

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  06:32
  Albrighton
  Platform 1
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3
  07:37
  Wolverhampton
  Platform 1
  11:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  11:38
  Glasgow Central
  12:03
  Milngavie
  Platform 2 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1
  07:50
  Albrighton
  Platform 1
  08:06
  Wolverhampton
  Platform 4
  08:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  11:16
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  12:39
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  13:08
  Glasgow Central
  13:32
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Albrighton
  Platform 1
  08:21
  Albrighton
  Platform 1
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  09:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  13:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  13:39
  Glasgow Central
  14:03
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  13:16
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  14:40
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:09
  Glasgow Central
  15:33
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:39
  Glasgow Central
  16:03
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  14:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  15:14
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  16:41
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:09
  Glasgow Central
  17:33
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:39
  Glasgow Central
  18:03
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  17:15
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  18:41
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  19:11
  Glasgow Central
  19:34
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:23
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  19:40
  Glasgow Central
  20:03
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 10. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  15:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  16:37
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  19:04
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  19:15
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  20:42
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:11
  Glasgow Central
  21:34
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  on time
  Milngavie
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Milngavie to Albrighton