Trains from

Albrighton to Leyton

 1. on time
  Albrighton
  05:58
  Albrighton
  06:13
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  06:27
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  09:07
  Blackhorse Road
  09:07
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  09:11
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:32
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  06:47
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  07:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:37
  Blackhorse Road
  09:37
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  09:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Albrighton
  Platform 1 estimated
  07:50
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:25
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  11:07
  Blackhorse Road
  11:07
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  11:11
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  08:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  08:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  10:32
  London Euston
  11:14
  Seven Sisters
  11:14
  Seven Sisters
  11:33
  South Tottenham
  11:33
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  11:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 5. Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  09:36
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  09:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:34
  London Euston
  11:34
  London Euston
  12:16
  Seven Sisters
  12:16
  Seven Sisters
  12:36
  South Tottenham
  12:36
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  12:44
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  10:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:33
  London Euston
  12:33
  London Euston
  13:15
  Seven Sisters
  13:15
  Seven Sisters
  13:33
  South Tottenham
  13:33
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  13:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  11:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  11:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  13:33
  London Euston
  13:33
  London Euston
  14:15
  Seven Sisters
  14:15
  Seven Sisters
  14:33
  South Tottenham
  14:33
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  14:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 8. Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  12:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  12:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  London Euston
  14:33
  London Euston
  15:15
  Seven Sisters
  15:15
  Seven Sisters
  15:34
  South Tottenham
  15:34
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  15:42
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  13:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:33
  London Euston
  15:33
  London Euston
  16:15
  Seven Sisters
  16:15
  Seven Sisters
  16:33
  South Tottenham
  16:33
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  16:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 10. Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  14:36
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  14:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:32
  London Euston
  16:32
  London Euston
  17:14
  Seven Sisters
  17:14
  Seven Sisters
  17:33
  South Tottenham
  17:33
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  17:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Leyton to Albrighton