Trains from

Albrighton to Kensington Olympia

 1. on time
  Albrighton
  Platform 1
  12:46
  Albrighton
  Platform 1
  13:03
  Wolverhampton
  Platform 2
  13:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:37
  London Euston
  15:57
  London Euston
  16:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  16:17
  Willesden Junction
  Platform 5
  16:25
  Kensington Olympia
  Platform 3
  on time
  Kensington Olympia
  Platform 3
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Albrighton
  14:46
  Albrighton
  15:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:17
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  15:33
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  15:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  17:17
  London Euston
  17:37
  London Euston
  17:51
  Willesden Junction
  Platform 3
  18:02
  Willesden Junction
  Platform 5
  18:10
  Kensington Olympia
  Platform 3
  on time
  Kensington Olympia
  Platform 3
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Albrighton
  14:46
  Albrighton
  15:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  15:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:36
  London Euston
  17:57
  London Euston
  18:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  18:17
  Willesden Junction
  Platform 5
  18:25
  Kensington Olympia
  Platform 3
  on time
  Kensington Olympia
  Platform 3
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Albrighton
  16:46
  Albrighton
  17:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:19
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:37
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  17:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  19:17
  London Euston
  19:37
  London Euston
  19:51
  Willesden Junction
  Platform 3
  20:01
  Willesden Junction
  Platform 5
  20:10
  Kensington Olympia
  Platform 3
  on time
  Kensington Olympia
  Platform 3
  4 changes
  Off Peak
 5. on time
  Albrighton
  16:46
  Albrighton
  17:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  17:45
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:37
  London Euston
  19:57
  London Euston
  20:11
  Willesden Junction
  Platform 3
  20:17
  Willesden Junction
  Platform 5
  20:25
  Kensington Olympia
  Platform 3
  on time
  Kensington Olympia
  Platform 3
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Albrighton
  18:46
  Albrighton
  19:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  19:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  20:13
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:40
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:02
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  22:18
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  22:47
  Kensington Olympia
  Platform 3
  on time
  Kensington Olympia
  Platform 3
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Albrighton
  18:46
  Albrighton
  19:03
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  21:05
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  23:05
  Watford Junction
  Platform 9 estimated
  23:17
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  23:47
  Kensington Olympia
  Platform 3 estimated
  on time
  Kensington Olympia
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Kensington Olympia to Albrighton